(SIDE2:) Hver eneste dag får åtte norske kvinner brystkreft. Kreft i brystkjertelen har blitt en vanlig sykdom, med rundt 2700 nye tilfeller hvert år.

En del familier er spesielt belastet. Har du kreftgenene i ditt arvestoff, er det å fjerne brystene det eneste du kan gjøre for å være sikker på å slippe sykdommen.

- Bør fjernes i 35 årsalderen
Superstjernen Angelina Jolie har gjennomgått en operasjon der hun har fjernet begge brystene, til tross for at hun er frisk.

Bakgrunnen for operasjonen skal være at Hollywood-kjendisen ble informert om at hun var bærer av et kreftgen og hadde 87 prosent sjanse for å utvikle brystkreft. 37-åringens mor, Marcheline Bertrand, døde kun 57 år gammel av eggstokkreft, en annen krefttype Jolie også sto i fare for å utvikle.

- Brystkreftforeningen synes det er flott at en kjent person skaper åpenhet om en så alvorlig sykdom. Kvinner som får påvist arvelig brystkreft vil få tilbud om å fjerne brystene sine forebyggende, sier Marit Røyneberg, daglig leder Brystkreftforeningen, til Side2.

- Noen venter gjerne til de har født sine barn og blir da fulgt tett opp med årlig undersøkelser og kontroller. For kvinnenes del vil man jo vente så lenge som mulig med dette, fortsetter hun.

Symptomer på brystkreft

- Kul eller knute som kjennes i brystet

- Søkk i huden på brystet

- Brystvorte som trekker seg innover eller peker i annen retning enn vanlig

- Væsking fra brystvorten, særlig om væsken inneholder blod

- Kul i armhulen eller på halsen

- Sår som ikke gror

- Smerter i brystet

- Eksem, rødhet med økt varme eller andre hudforandringer på bryst eller brystvorte

Kilde: Kreftforeningen

- 75 inngrep hvert år
Er det mistanke om at en kvinne har arvelig brystkreft, vil hun få tilbud om oppfølging ved et av landets universitetssykehus. I dag bruker man i økende grad gentesting for å slå fast risikoen for brystkreft.

Røyenberg forteller at mange som får en diagnosen velger å fjerne brystene.

- Det gjøres rundt 75 slike inngrep hvert år, forteller hun.

Stadig flere velger dessuten å gjøre inngrepet tidlig.

- I og med at man ofte kan få nye bryst i samme operasjon, er det stadig flere som gjør det tidligere, en del allerede i 20-årene, sier hun.

Under er slik operasjon fjernes alt brystvevet og brystkjertlene, men huden og brystvorten beholder.

- Noen fjerner også alt, og bygger opp nytt bryst med vev enten fra mage eller baken. Men dette gjelder ofte de som allerede har fått brystkreft, sier Røyenberg.

Det er ekstremt lang ventetid på rekonstruksjon av bryst i Norge, selv om ventetidene varierer i ulike landsdeler. Operer man nye bryst samtidig som de gamle fjernes, er det imidlertid mye kortere ventetid.

LES OGSÅ:

Kreftsyndrom»
Kvinner med brystkreftgen er også mer utsatt for kreft i eggstokkene, og mange må også fjerne disse. Det er feil i to gen som øker kreftrisikoen.

Fakta om brystkreft

Det er kun 5-10 % av brystkrefttilfeller som er arvelig.

- Dersom du har arvelig brystkreft i nær familie vil en få tilbud om gentesting. Det kan man få gjennom å snakke med fastlegen sin eller ta kontakt med genetisk avdeling.

- Å få en slik beskjed er selvfølgelig tøft for kvinnene det gjelder. Arvelig brystkreft rammer en hel familie.

- Det som er godt med dagens gentester og kunnskap er at en kan forebygge, ved å fjerne bryst og eggstokker og dermed blir risikoen for kreft minimal.

Kilde: Brystkreftforeningen

Kvinner med genfeil i det såkalte BRCA1-genet, har 65 prosent sjanse for brystkreft, og 40 prosent sjanse for eggstokkreft innen de har fylt 70 år, hvis man ikke tar hensyn til at de er anlagt for å få kreft.

Har man genfeil i BRCA2-genet er risikoen 45 prosent for brystkreft, og 11 prosent for eggstokkreft. Menn som har feil i dette genet, har økt risiko for kreft i både brystkjertler og prostata. Derfor kalles genet også får et «kreftsyndrom».

Det finnes også andre genfeil som kan øke risikoen.

Tegn på at du har genfeilen ...
Både menn og kvinner kan være bærere av arvelig bryst- og eggstokkreft. Arvegangen fungerer slik at et barn har 50 prosent risiko for å arve sykdomsgenet.

Mellom fem og ti prosent får sykdommen fordi de er arvelig disponert. Tegn på at man er arvelig disponert er hvis det finnes to søstre, eller mor og datter i familien som fikk brystkreft i relativt ung alder, eller før de fylte 50 år. Flere tilfeller av brystkreft i slekten, uavhengig av alder, kan også gi grunn til mistanke. Noen familier har også høy risiko for eggstokkreft. Finnes det både brystkreft og eggstokkreft i slekten, er det også et tegn på at man er arvelig disponert for brystkreft.