Gå til sidens hovedinnhold

Hvis dørene åpnes, kan liv gå tapt

Seks mennesker omkom da de flyktet i et røykfylt trapperom. Hadde døren vært lukket, kunne det endt annerledes.

OSLO: Antallet personer som ikke får evakuert i trapperom ved brann er for høyt. Brannvesenet slår alarm om at liv kan gå tapt.

Det kommer frem i en oppsummering fra brannevalueringsgruppe i Brann- og redningsetaten. Videre står det at det har vært små marginer før liv har gått tapt.

- Det vil alltid kunne være små marginer i situasjoner hvor det har gått så langt at man er avhengig av våre mannskaper for å rømme et bygg. Et typisk kjennetegn ved mange dødsbranner er at vedkommende blir funnet i rømningsveien, hvor man har prøvd å rømme gjennom røyken, sier branninnspektør Sigurd Folgerø Dalen.

Han trekker fram brannen i Urtegata i Oslo i 2008 som et eksempel.

- Seks mennesker omkom som følge av at de prøvde å rømme i et røykfylt trapperom.

Farlig spredning av røyk

I flere av de eldre bygårdene i byen er det kun én rømningsvei om det begynner å brenne, og det er trapperommet.

I 31 prosent av branntillfellene i første halvår 2014 hadde røyken spredt seg til trapperommet. I halvparten av tilfellene var det fordi dører sto åpne.

Da første person har evakuert, har døren blitt stått åpen eller at døren har stått åpen før brannen startet.

Dette har igjen ført til at brannen har spredd seg og trapperommet har blitt fullt av farlig røyk.

I flere av brannene den siste tiden har brannvesenet sett at personer ikke har klart å evakuere ut av bygget.

Årsaken er at trapperom som benyttes som rømningsvei har vært fulle av røyk. Det kommer av at dørene ikke lukkes.

- Dette er et omfattende problem, sier Dalen, og forklarer at dersom trapperommet er fullt av røyk kan dette sette en hel rømningsvei ut av spill.

Åpne dører er livsfarlige

Konsekvensene kan være fatale.

- Røyken dreper i brann. I så måte vil et røykfylt trapperom hindre rømning på vanlig måte og dermed kreve alternative, røykfrie rømningsveier ut av bygget, sier Dalen, og fortsetter:

- Hvis vindu eller balkong er eneste alternative vei ut, kan behovet for assistert rømning via etatens høyderedskaper eller røykdykkers følgemaske øke betraktelig.

Det betyr også at det kan ta lenger tid før brannvesenet får startet slokkearbeidet.

Nå slår brannvesenet et slag for "selvlukkere".

De vil forebygge dødsfall og anbefaler nå at det blir innstallert selvlukkere på dører som er i nærheten av rømningsveier.

- Det enkleste hadde vært om alle husket å lukke utgangsdøren i en evakueringssituasjon. Slik fungerer det dessverre ikke i virkeligheten, og da vil en fungerende selvlukker bidra til å løse denne viktige oppgaven, sier Dalen.

Han minner også om viktigheten av å øve på evakuering fra sine boliger, og innprente viktigheten av å blant annet lukke dører.

- En åpen dør kan få fatale konsekvenser.

Kommentarer til denne saken