Gå til sidens hovedinnhold

Hydro bedre enn ventet(Ny)

Hydro-sjef Eivind Reiten presenterte i dag en bunnlinje for fjerde kvartal som var bedre enn ventet, mens omsetningen ble lavere enn analytikerne hadde trodd. Driftsresultatet ble dratt opp av høy olje- og gasspris og urealiserte kraftgevinster

Norsk Hydro fikk et driftsresultat på 6.139 millioner kroner i fjerde kvartal 2002, ned fra 2.832 millioner samme kvartal ett år tidligere, mens det var ventet 5.303 millioner kroner som snitt blant analytikerne TDN Finans hadde spurt på forhånd.- Det er hyggelig legge frem de tallene vi har i dag, sa generaldirektør Eivind Reiten i innledning til dagens pressekonferanse i Oslo.Gode tall

Det er særlig i olje- og energidelen resultatet overrasker positivt i perioden, i tillegg til store urealisert gevinster fra sikringsforretninger i kraftmarkedet. Aluminium og agri slett derimot med svake priser og ugunstige valutaeffekterDriftsinntektene endte i perioden på 39.635 millioner kroner, ned fra 34.670 millioner kroner ett år tidligere, mens det var ventet 42.453 millioner kroner i fjerde kvartal.Selskapets resultat før skatt endte på 7.180 millioner kroner i fjerde kvartal, ned fra 2.830 året før, mens det var ventet 5.996 millioner kroner.Hydros interne avkastningsmål, CROGI-målet, var på 8,6 prosent i 2002, mens det var på 9,4 prosent i 2001. CROGI basert på normaliserte priser var 9,0 prosent i 2002, mens det var på 8 prosent i 2001.
Hydro skriver i meldingen at det forslås et utbytte for 2002 på 10,50 kroner pr. aksje.Tilbakekjøp mer aktuelt

Det kom dagens pressekonferanse frem spørsmål om det nå er mer aktuelt for Hydro kjøpe tilbake egne aksjer igjen.På dette svarte Reiten at det er opp til styret, og at en slik beslutning tidligste kan tas av generalforsamlingen i mai. Samtidig påpekte han at tilbakekjøp er mer aktualisert med dagens lave aksjekurs, når det sammenholdes med andre investeringerGevinst på kraftkontrakter

Ved utgangen av 2002 medførte unormalt høye elektrisitetspriser i Norge at Hydro får gevinster i fjerde kvartal.Resultatet av dette var en positiv effekt på Hydros driftsresultatet og EBITDA med om lag 600 millioner kroner i perioden. Denne gevinsten er inkludert i regnskapet under konsernelimineringer.I tillegg til dette fikk Olje og Energi en kraftgevinst på 300 millioner kroner.Det ventes at kraftgevinsten vil reverseres utover året.Olje og energi

En høy olje- og gasspris gjorde at Olje og Energi-divisjonen leverte klart bedre enn ventet i kvartalet. I tilegg så var olje og gassproduksjonen på 540.000 fat oljeekvivalenter pr. dag i fjerde kvartal, langt over det som var ventet 511.400. Hydro opprettholder sitt mål om en produksjon på 510.000 oljeekvivalenter pr. dag i 2003.Det var ventet et driftsresultat i denne divisjonen i fjerde kvartal på 4.377 millioner kroner, mens fasiten endte på 5.527 millioner kroner. I tillegg til høye priser og stor produksjon så fikk divisjonen en urealisert kraftgevinster på 300 millioner kroner.Svakt i alu og agri

For de andre divisjonene, Aluminium og Agri, endte det klart svakere enn ventet. Aluminiumsdivisjonen fikk et driftsresultat på 230 millioner kroner, mens det var ventet 396 millioner kroner. Gjødselvirksomheten Agri endte på 209 millioner kroner i fjerde kvartal, mens det var ventet 516 millioner kroner.- Agri-virksomheten har opprettholdt inntjeningsnivået fra året før, til tross for svake gjødselmarkeder det meste av året og negativ virkning av endrete valutakurser og høyere råstoffkostnader. Markedsandelene er økt i Europa. Salgsvolumet utenfor Europa har økt og er nå større enn salget i det europeiske markedet, heter det i meldingen fra Hydro.Aluminiumsvirksomehet var preget av lave priser. På den positive siden fremholdt Reiten at integrasjon- og forbedringsprogrammet ligger foran tidsplanen. Imidlertid ser Reiten fortsatt et svakt marked og marginpress.For landbruksdivisjonen er det derimot en positiv utvikling i prisene og markedsbalansen, men Reiten ville være forsiktig med å spå at denne trenden fortsetter gjennom året. Han påpekte at Hydro har en gunstig konkurranseposisjon sett i forhold til sine konkurrenter.

Reklame

Strømsjokk: Så mye billigere er fastpris enn spot