- Kostnadskuttene må komme overalt. Jeg kan ikke love at noen vil bli spart i månedene fremover. Ytteligere bemanningskutt kan ikke utelukkes, sier konsernsjef Svein Richard Brandtzæg i Hydro til Dagens Næringsliv.

Onsdag kommer aluminiumskonsernet selskapet ifølge avisen til å legge frem nye kostnadskutt. Fra før har selskapet redusert bemanningen med 4.500 ansatte.

Bakgrunnen for nedbemaningen er det kraftige fallet i aluminiumsprisene fra 3.100 dollar sommeren 2008 til noe under 1.400 dollar i februar i år. Siden bunnen har denne prisen steget 58 prosent, men samtidig har dollaren svekket seg kraftig mot kronen.

- Når vi ser på markene i dag har vi ingen grunn til å si at «krisen er over», «nå er markedet på vei oppover for full fart», for det ser vi ikke i den daglige driften. Vi ser det heller ikke i balansen mellom tilbud og etterspørsel, sier Hydro-sjefen.

Ifølge DN er skjebnen til aluminiumsverket Søral på Husnes særlig usikker. Verket har 400 ansatte, og rundt halvaprten er allerede permittert.