Det såkalte "Kornakset" hadde et symbol som representerte en flammeovn i midten. Dette symbolet var omkranset av tre kornaksornamenter. Og mellom aksene var det et bokstavbilde sammensatt av bokstavene B og E – etter Birkeland og Eyde, selskapets to grunnleggere.

Vikingskipet fikk sin debut i 1910, og ble tegnet av maleren Thorolf Holmboe. Denne svært detaljerte utgaven viste seg imidlertid å være vanskelig å bruke på grove gjødselsekker, og det ble derfor tegnet en forenklet utgave av skipet i 1913.

Interessant nok var vikingskiplogoen så populær blant andre selskaper at Hydro i flere tilfeller måtte gå til sak – og i enda flere tilfeller true med å gjøre det – for å beskytte merket sitt.

Det viste seg imidlertid at eksklusive rettigheter til logoen ikke ga en løsning på alle problemer. En undersøkelse på slutten av 1950-tallet viste at det var 20 ulike versjoner av skipet i bruk i selskapet, et resultat av at Hydros ulike anlegg verden over tok seg kunstneriske friheter.

Symbolet som har vært identifisert med Hydro i nyere tid, er den forenklede silhuetten av et vikingskip med tre seilstriper og fire skjold som ble utviklet i 1972. De originale fargene var grønt og svart, men ble tre år senere erstattet med blått og hvitt.

Og for å styrke selskapets profil, ble navnet "Hydro" tatt med i logoen i 1982, noe som har vært videreført fram til i dag.

Kilde: Norsk Hydros nettsted