Gå til sidens hovedinnhold

I år er du sjefen!

Eiendomsmeglere, banker, forsikringsselskaper og sleipe selgere må behandle deg bedre i 2008. Sjekk hvorfor.

2008 er forbrukernes år i Norge. En rekke nye lover og tjenester sikrer deg større rettigheter enten du skal kjøpe eller selge bolig, velge boliglån, forsikring eller kvitte deg med useriøse selgere.

Sjekk denne smørbrødlisten over glade forbrukernyheter i 2008:

Finansportalen:
Den nye offentlige storsatsingen, Finansportalen, åpner 14. januar og er en av de viktigste forbrukernyhetene i 2008.

På nettstedet www.finansportalen.no skal du kunne sammenligne alle de ulike produktene og vilkårene til både banker og forsikringsselskaper.

- Mange nettsteder, inkludert Nettavisen, tilbyr leserne rangeringer og prislister som sammenligner bank- og forsikringsprodukter. Det unike med Finansportalen er at vi har fått aktørene med oss i et forpliktende samarbeid. Først og fremst betyr det at vi kan tilby kvalitetssikrete data som til enhver tid er oppdatert, sier daglig leder i Finansportalen, Elisabeth Realfsen til Nettavisen.

Første versjon av Finansportalen dekker det meste av lån og dagligbanktjenester, vesentlige deler av sparemarkedet og sammenlikning av vilkårene i sentrale skadeforsikringsprodukter.

- I løpet av 2008 og 2009 skal vi bygge ut portalen til også å tilby prissammenligningsverktøy for skadeforsikringsprodukter, livsforsikring, kredittkort og forbrukslån, sier Realfsen.

Finansministeren Kristin Halvorsen og barne- og likestillingsminister Manuela Ramin-Osmundsen står for åpningen av den nye portalen mandag 14. januar. Les mer om Finansportalen her.

Ny eiendomsmeglerlov:
Den nye eiendomsmeglerloven stiller en rekke nye krav til meglerne. Felles for de fleste kravene er at forbrukernes stilling blir styrket. Høyere krav til formell godkjennelse, utvidet innsynsrett i budjournalen, klarere provisjonsregler, større finansiell sikkerhet, og større krav til meglernes ansvarlighet er essensen i reglene. Les mer om den nye loven her.

Ny tvistelov:
Gruppesøksmål, småkravsprosess og rettsmekling er navnene på de viktigste endringene i den nye tvisteloven. I praksis betyr det at du kan vinne fram i forbrukertvister uten å risikere å ruinere deg på dyre advokater og andre saksomkostninger.

- Disse lovendringene vil kunne revolusjonere dine muligheter til ikke bare å ha rett, men også til å få rett. Med den nye tvisteloven blir det langt lettere å vinne fram med krav overfor useriøse aktører. I dag er det mange forbrukere som har retten på sin side, men som likevel velger å la sakene ligge fordi fallhøyden ved å bringe saker inn for retten er for stor. Dette blir det nå en endring på, sier direktør Erik Lund-Isaksen i Forbrukerrådet. Les mer om den nye tvisteloven her.

Ny markedsføringslov:
En lovproposisjon om ny markedsføringslov skal legges fram for Stortinget i 2008. I den vil det komme nye regler som skal bidra til å beskytte barn og unge mot økt markedsføring. Det skal bli lettere å reservere seg mot telefonmarkedsføring, lettere å reservere seg mot alle typer gratisaviser og lettere å reservere seg mot dørsalg. I tillegg foreslås det at Forbrukerombudets virkemidler for å stanse ulovlig markedsføring styrkes, for eksempel ved at det kan ilegges et overtredelsesgebyr («bot») for klare brudd på regelverket. Les mer om den nye markedsføringsloven her.

Bankene får frarådingsplikt
Regjeringen foreslår å lovfeste en frarådingsplikt i kredittkjøpsloven. Frarådingsplikten innebærer en plikt til å fraråde forbruker fra å ta opp kreditt som kan være en for stor økonomisk belastning for forbrukerens økonomi. Les mer her.

Overprøving av usaklige avslag på forsikring:
Forbrukerrådet, Finansnæringens Hovedorganisasjon (FNH) og Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO) er blitt enig om at Forsikringsskadenemnda skal kunne overprøve avslag på søknad om forsikring begrunnet i vurderingen av fremtidig helserisiko. Les mer her.

Obligatorisk tilstandsrapport ved kjøp/salg av bolig:
Takstlovutvalget ble oppnevnt av regjeringen våren 2007. Utvalget fremme forslag om tiltak som kan gjøre bolighandel tryggere for forbrukerne. Blant annet skal utvalget vurdere om det bør bli obligatorisk med tilstandsrapport. Utvalgets arbeid skal være ferdig innen utløpet av 2008. Les mer her.

Lettere å få voldsofferserstatning:
Endringer i lov om erstatning fra staten for personskade voldt ved straffbar handling fører til at flere vil få rett til voldsoffererstatning, blant annet barn som har vært vitne til vold i nære relasjoner. Les mere her.

Passgebyret går ned:
Passgebyret for voksne reduseres med ca. 55 prosent fra 990 kr til 450.

Les mer om sentrale forbrukerlover her.

Kommentarer til denne saken