Gå til sidens hovedinnhold

I OPECs hule hånd

Oljeprisen kan bli presset opp utover året.

Manglende produksjonsøkninger fra OPEC kan presse oljeprisen videre opp.

NA24 - din næringslivsavis

Det mener oljeanalytikerne i det amerikanske energidepartementets statistikkavdeling Energy Information Administration (EIA).

Basert på EIAs estimater for produksjonen til medlemslandene i oljekartellet OPEC, så kan verdens oljelagre bli trukket ned til historisk lave nivåer målt i forhold til antall dager med forbruk lagrene vil dekke.

Det er kombinasjonen av fortsatt økende forbruk og produksjonskuttene til OPEC i vinter, samt kun moderat økning i oljeproduksjonen i landene utenfor OPEC som er hovedårsaken. I spedd geopolitisk uro og fortsatt usikker produksjon i Nigeria fortsetter ifølge EIA presset oppover på oljeprisen.

- Timingen av mulige beslutninger i forhold til å øke produksjonen i andre halvår i år og usikkerheten rundt mulige produksjonsforstyrrelser i Nigeria vil påvirke markedsforholdene i de kommende månedene, slår EIA fast i sin månedlige markedsrapport.

Fortsatt sterk etterspørsel
EIA ser en økning i etterspørselen etter olje i år på 1,3 millioner fat, som er ned 100.00 0fat er dag sammenlignet med forrige rapport. Nedjustering er imidlertid tilknyttet oppjusterigner av faktisk etterspørsel i 2006. For 2008 ser EIA en etterspørselsvekst på 1,5 millioner fat.

Det er ifølge EIA fortsatt Kina som er hoveddriveren, men USAs forbruker fortsetter også å øke. Forventet etterspørsel i år ligger på 82 millioner fat olje per dag.

Risiko i produksjonen
Når de gjelder tilbudssiden så ser EIA en vekst i non-OPECs produksjon på 600.000 fat per dag i 2007 og 1 million fat i 2008.

De påpeker imidlertid at risikoen ligger på nedsiden på grunn av mulige forsinkelser i prosjektene.

OPEC har i andre kvartal hold produksjonen nær uendret sammenlignet med første kvartal, med omkring 30.3 millioner fat per dag. Samtidig er signalene fra OPEC i retning av å være restriktive med å skru kranene opp igjen.

I hendene til OPEC
Dermed mener EIA at ting peker i retning av trekk i verdens oljelagre i andre halvår. De ser tegn til lavere enn vanlig lageroppbygging i andre kvartal og peker på at OECD-lagrene i Asia allerede er i den nedre enden av fem års snittet.

Selv om OPEC øker produksjonen med 1 million fat per dag i andre halvår, mener EIA at OECD-lagrene vil havne i den nedre delen av fem års intervallet. En forsinkelse i OPECs produksjonsøkning vil medføre ytterligere press oppover på oljeprisen.

Reklame

Pørni slår alle rekorder - her ser du serien gratis