Gå til sidens hovedinnhold

IGE går for jern

Prospekteringskonsernet International Gold Exploration diversifiserer nå leteporteføljen med jernmalm, og har kjøpt en letelisens

Det er det såkalte Kölen-funnet som IGE nå satser på prospektere videre på. Funnet ligger syv kilometer vest av den gamle jernmalmgruven Vintjärn i Dalarna.Funnet ble påvist allerede på 1960-tallet med 15 borehull som avdekke foreløpig malmanslag på 70 millioner tonn. Funnet skal være påvist helt ned til 870 meters dyp og forekomsten varierer i 3 til 25 meters bredde.IGE opplyser at de nå vil analysere og sammenstille alle tilgjengelige data for å gjøre en ny malmberegning og lønnsomhetsanalyse. Det påpekes prisen på jernmalm og pellets nå ligger på 500 kroner pr. kilo, noe som kan gjøre funnet lønnsomt for gruvedrift.

Reklame

Denne strømavtalen har vært klart billigst i hele 2021

Kommentarer til denne saken