International Gold Exploration har nå telt opp tegningsblankettene etter reparasjonsemisjonen som ble lukket 28. oktober. Fasiten viser at det kun ble tegnet 15,3 millioner aksjer av de totalt 70 millioner aksjene som var tilgjengelige.

Bakgrunnen for den labre interessen ligger nok i at IGE-aksjen gjennom tegningsperioden stort sette har ligget enten på eller rett under emisjonskursen på 25 øre per aksje.

Inkludert den rettede emisjonen som ble gjort i slutten av september, så vil IGE totalt utstede 305 millioner aksjer i høstens emisjoner, noe som innbringer 76,3 millioner kroner i ny egenkapital. Summen er inkludert konverteringen av obligasjoner for 17 millioner kroner.