Styret i teknologiselskapet Ignis ASA har besluttet å gjennomføre en rettet emisjon på 3 millioner aksjer. Emisjonen er rettet mot en enkelt finansiell investor som blar opp 13,5 millioner kroner.

Emisjonen blir satt på kurs 4,50 kroner. Sluttkursen i Ignis-aksjen tirsdag ettermiddag var på 4,70 kroner, så det innrømmes en rabatt på kun 4,3 prosent. Aksjene er utstedt etter fullmakt gitt i generalforsamling 15. mai 2009.

- Netto provenyet vil bli benyttet til å finansiere løpende operasjonelle aktiviteter og dekke økt behov for arbeidskapital som et resultat av sterk etterspørselvekst, skriver styret i en melding.

Fortsetter fusjonsprosess
11. november 2009 inngikk Ignis og GC Holding Inc. ("Gemfire") en eksklusivitetsavtale for sammenslåing av de to virksomhetene med ambisjoner om å utvikle en internasjonal markedsleder innenfor integrert optikk.

- Prosessen fortsetter og Ignis betrakter fremdeles sammenslåingen med Gemfire som strategisk meget attraktivt. En revidert tidsplan og nærmere oppdatering rundt transaksjonen vil bli kommunisert til markedet til rett tid, skriver styret om fusjonsprosessen.

Kun finansiellt
Det gjøres samtidig klart at opsjonen til å låne 3 millioner dollar fra Palo Alto Investors, som inngår i avtalen, vil ikke bli benyttet.

- Den rettede emisjonen vil dermed sørge for å gi Ignis den nødvendige kapitaltilførselen for kortsiktig finansiering av operasjonelle aktiviteter, heter det.

Styret understreker at den rettede emisjonen er en ren finansiell transaksjon, og at den ikke på

noen måte er uforenlig med den strategiske transaksjonen, les fusjonen.