Gå til sidens hovedinnhold

- Ikke kutt renten nå

Adm. direktør Arne Hyttnes i Sparebankforeningen advarer sentralbanksjef Svein Gjedrem mot å kutten renten ytterligere på rentemøtet onsdag denne uken

- Sparebankforeningen mener at Norges Bank ikke bør sette ned renten på onsdagens rentemøte. Årsaken er at det nå er tegn til oppgang i norsk økonomi og en bør derfor avvente virkningene av de siste rentenedsettelsene. For mye svingning i rentenivået er uheldig og kan bidra til større ustabilitet enn nødvendig, sier adm. direktør Arne Hyttnes i Sparebankforeningen i en pressemelding.Markedet venter jevnt over at Norges Bank setter ned renten med ytterligere et halvt prosentpoeng på onsdagens rentemøte.Sparebankforeningen viser til at Statistisk Sentralbyrå nylig har kommet med anslag for forbruksveksten på hele 5 prosent neste år, og Norges Bank har i siste inflasjonsrapport lagt til grunn 4,5 prosent.- Selv om inflasjonen de siste månedene har vært svært lav er det inflasjonen to år fram i tid som skal være målet for Norges Bank i rentefastsettelsen. Sparebankforeningen stiller seg derfor undrende til at den lave inflasjonen vi har i dag skal skape grunnlag for ytterligere rentenedgang. Ved en oppgang som forutsatt, vil inflasjonen måtte antas å ta seg opp rundt det langsiktige målet på 2,5 prosent, mener foreningen.- Renten er blitt satt ned med fire prosentpoeng siden desember i fjor. Siden begynnelsen av mai er renten satt ned med hele to prosentpoeng. Renten utgjør en viktig rammebetingelse for husholdninger og norsk næringsliv. Den bør av den grunn ikke svinge for mye. Når det nå synes å være tegn til oppgang og før vi har sett effekten av de siste renteendringene fullt ut, mener foreningen ytterligere rentenedgang kan bidra til større ustabilitet enn nødvendig, heter det.- Samtidig er kronekursen fortsatt svakere enn tidligere, og svinger mot euroen rundt det mange oppfatter som et normalleie. Av den grunn bør renten nå holdes uendret, slik at vi ikke overstimulerer økonomien når oppgangen er på vei, heter det videre.

Reklame

Strømsjokk: Så mye billigere er fastpris enn spot