Om det eneste du (og vennene dine) vet om Illuminati er hva du har lest i Dan Browns «Engler og demoner», kan du glede deg til å briefe med overlegen kunnskap om verdens mest myteomspunne hemmelige organisasjon. Dette er tingene du bør vite om Illuminati.

1. Illuminati er ingen myte

Illuminati i seg selv er ingen myte. Organisasjonen ble grunnlagt av den bayerske professoren og forfatteren Adam Weishaupt 1. mai 1776. Weishaupt bygget organisasjonen som en rekke uavhengige celler som rapporterte oppover til en ukjent rekke av ledere. Professoren var kjent for å være tilhenger av at målet helliger middelet.

2. Populært - til å begynne med

Målet med Illuminati var å fjerne alle religiøse myndigheter og statsreligioner i Europa, noe som klinget vel i ørene til den akademiske eliten Weishaupt hørte til. Organisasjonen hevdet å ha mer enn 2000 medlemmer på det meste. Men Illuminati ble ikke like godt mottatt av lederne i Bayern. Weishaupts organisasjon ble forbudt i 1784, han mistet stillingen sin ved universitetet og flyktet fra Bayern. Illuminati ble oppløst. Eller gjorde den det?

Les mer om Adam Weishaupt på Wikipedia.

3. Overlevd fram til i dag?

Forfattere som Mark Dice, David Icke, Ryan Burke, Jüri Lina og Morgan Gricar har alle argumentert for at den hemmelige organisasjonen har overlevd fram til i dag. Hovedteorien er at gruppen består av noen av verdens mektigste menn, som kontrollerer og manipulerer hva som egentlig skjer i verden. Noen av personene som knyttes til Illuminati av konspirasjonsteoretikere er Winston Churchill, Bush-familien, Barack Obama, Rothschild-familien, David Rockefeller og Zbigniew Brzezinski. Hva som egentlig skjedde etter at Illuminati ble forbudt på slutten av 1700-tallet er det ingen som vet.

4. Den nye verdensordenen

Enkelte konspirasjonsteoretikere mener Illuminati består av en rekke mektige mesterhjerner som ikke bare styrer hva som skjer i verden, men kontrollerer hemmelig teknologi som kan sette i gang naturkatastrofer. Målet skal være å avbefolke deler av jorden, og sette i gang det som kalles Den nye verdensordningen.

En person som er av denne oppfatningen er journalisten og forfatteren Benjamin Fulford. Ifølge Fulford er ikke AIDS og SARS tilfeldige sykdommer. Det er bioteknologisk fremstilte våpen designet til å redusere befolkningen i Afrika og Asia. Les mer om Fulford i denne artikkelen.

5. Full forvirring

Teoriene om Illuminati og den andre store hemmelige organisasjonen kjent som frimurerne er så like og overlapper på så mange områder at de ofte blir referert til som samme ting. Du har kanskje sett at det enøyde pyramidsymbolet på baksiden av dollarseddelen ofte blir brukt i sammenheng med den nye verdensordningen. Men avhengig av hvilken teoretiker du snakker med vil det samme symbolet være knyttet til enten Frimurerne eller Illuminati.

6. Hvorfor tror folk på Illuminati?

Illuminati har rot i virkeligheten og er omhyllet med såpass mye mystikk og saftige ingredienser at historiene om organisasjonen fengsler stadig nye generasjoner. Illuminatis popularitet i moderne kultur kan vi antakelig takke forfatterduoen Robert Shea og Robert Anton Wilson for, som på midten av 70-tallet skrev trilogien «The Illuminatus! Trilogy».

I helt ny tid må vi også sende en takk til forfatteren Dan Brown som er umettelig opptatt av Illuminati og lignende hemmelige organisasjoner. Og så Hollywood da.

Det som kan være greit å ta med i betraktningen er at bøkene som er nevnt ovenfor er fiksjoner...

HTML EMBED

Kilde: Wikipedia