Det internasjonale pengefondet (IMF) er bekymret for gjeldsveksten og de stadig stigende boligprisene i Norge.

I dag overleverte IMF sin årlige vurdering av norsk økonomi til finansminister Siv Jensen.

I rapporten går det blant annet frem at det er en bekymring for det norske boligmarkedet, med økende boligpriser og økende gjeldsgrad. Bare i løpet av første kvartal av 2015, har boligprisene steget med 7 prosent og gjelden er på 220 prosent av disponibel inntekt.

– Ett av problemene er at boliger i Norge er overpriset. Det viser alle våre analyser. I noen tilfeller er boliger veldig overpriset. Vi gjør ingen spådommer om snarlig boligkrakk, men når markedet er overpriset øker sjansene for at det skjer, sier ansvarlig for rapporten Thomas Dorsey til Nettavisen.

– Svekker kjøpekraften

Finansminister Siv Jensen deler bekymringen.

– Høyere priser i boligmarkedet, og økt gjeldsgrad gjør at mindre endringer kan bety svekket kjøpekraft. - Vi ser på ulike tiltak, særlig knyttet til tilbudssiden i boligmarkedet. Det er en betydelig ubalanse som særlig skaper problemer i de store byene.

– Rapporten gir ellers en god overordnet beskrivelse av situasjonen av norsk økonomi på makronivå, og dette stemmer med de anslagene og vurderingene som regjeringen har gjort, sier Jensen.

Grunnen til at IMF ser på utviklingen med bekymring er følgende:

– Boligprisene i Norge har gått veldig mye opp i forhold til inntekt. Dette er noe som har pågått over lenger tid. Det er mye bedre å få kontroll på markedet nå, enn å måtte sette inn store tiltak i etterkant.

Dorsey peker også på at retningen boligmarkedet tar nå ikke kan vare for evig. Selv om rapporten ikke konkluderer med konkrete tiltak på hva som bør gjøres, har Dorsey følgende råd til Jensen.

– Bankene kunne eksempelvis blitt pålagt å ha en minimums nedbetalingstid på boliglån, eller at det kunne blitt pålagt å ha en gjeld som utgjorde en viss andel av verdien på boligen. Dette kunne ført til at boligeiere ble tvunget til å betale mer ned på huslånet. Et enklere regelverk for nybygging kan også bidra til at det blir flere boliger på markedet, sier Dorsey.

Vekst i Fastlands-Norge

Økonomieksperten anbefaler Jensen og regjeringen å legge til rette for en mer nøytral skattepolitikk, ved enten å endre boligskatten eller skattereglene for aktiva.

– Hvordan det bør gjøres er i høyeste grad et politisk spørsmål, vi kommer ikke med forslag til konkrete tiltak, sier Dorsey.

I rapporten kommer det også frem at Fastlands-Norge anslås en vekst i BNP på 1,4 prosent, og noe høyere neste år. Arbeidsledigheten anslås å øke noe, men kommer fortsatt til å holde seg på et lavt nivå.

–Jeg merker meg at delegasjonen fra IMF støtter regjeringens økonomiske opplegg slik vi senest la det fram i Revidert nasjonalbudsjett. IMF bekrefter regjeringens analyse av utfordringene i norsk økonomi og at vi står overfor en omstilling til en ny normal.

Jensen ble også advart mot å bruke for mye oljepenger. I fjor brukte hun 140,9 milliarder kroner, mens bruken i år kommer på cirka 169 milliarder. IMF slår også fast at oljesektoren ikke kommer til å være en like sterk kilde til økonomisk vekst. Å utvikle andre næringer er derfor nødvendig.

– Regjeringen er opptatt av å satse på infrastruktur, skole, innovasjon og økt konkurranse, sier Jensen, og henviser for øvrig til