Gå til sidens hovedinnhold

Pengefondet avblåser finanskrisen

IMF er ute med nye vekstprognoser for verdensøkonomien.

IMF, International monetary fund, har torsdag morgen norsk tid lagt frem sin ferskeste prognoser på den forventede veksten i verdens økonomier. Blant overraskelsen i rapporten er en mindre nedjustering av BNP-veksten i USA, men konklusjonen er at krisen er i ferd med å blåse over.

- Bedringen har startet. Finansmarkedene er under heling. I de fleste landene vil veksten være positiv resten av året, så vel som i 2010, slår IMFs sjeføkonom Olivier Blanchard fast i en kommentar.

Pengefondet justere nå den forventete sammentrekningen i verdens bruttonasjonalproduktet (BNP) fra minus 1,4 prosent i julirapporten til minus 1,1 prosent i dagens rapport. Veksten for 2010 justeres opp med hele 0,6 prosent poeng til 3,1 prosent.

Samtidig tar IMF til orde for en samlet innsats for å rebalansere verdensøkonomien, og mener at dette kan øke vekstratene med inntil 1,3 prosent.

Justert ned
IMF tror nå at resesjonen i USA i i år vil føre til en kontraksjon i BNP på 2,7 prosent, mot minus 2,6 prosent i forrige rapport som kom i juli. Bakgrunnen for nedjusteringen er at aktiviteten i første halvår ble svakere enn ventet. Pengefondet forventer imidlertid at den amerikanske økonomien vil oppnå positive vekst i løpet av andre halvår i år.

Dog mener IMF at det kan bli nødvendig med nye fiskale stimuli i økonomien dersom veksten ikke får fotfeste.

IMF løfter veksttakten for 2010 fra 0,8 prosent i julirapporten til 1,5 prosent i dagens rapport.

Også for euroområdet justeres vekstanslagene opp fra forrige rapport, men resesjonen vil fortsatt bli dyp i år med et anslag på minus 4,2 prosent for landene i eurosonen etter en oppjustering på 0,6 prosent poeng. IMF tror nå på en vekst i 2010, dog på kun 0,3 prosent, etter en oppjustering på 0,6 prosentpoeng.

Må fortsette innsatsen
IMF advarer mot å begynne å ta ned de ekstraordinære tiltakene som verdens regjeringer har iverksatt for å demme opp for den globale finanskrisen. De mener at en for rask avslutning av de ekstraordinære penge- og skattepolitiske tiltakene vil innebære en betydelig risiko for økonomiene.

Det er fortsatt store oppgaver som må bli adressert, og ifølge IMF er de viktigste oppgavene å få orden på finanssektoren og legge frem troverdige løsninger på hvordan de nå eskalerende budsjettunderskuddene skal bringes under kontroll.

Reklame

Ny grillpakke: - Den beste barbecuesausen vi har smakt

Kommentarer til denne saken