Gå til sidens hovedinnhold

Importen i taket

Rike nordmenn sender importen i taket. Likevel har Norge et meget sterkt handelsoverskudd.

Sesongjusterte tall viser at det høye nivået på utenrikshandelen økte ytterligere i de tre siste månedene, men veksten var kraftigere for import enn for eksport. Lave oljepriser forklarer den svake veksten i eksporten. Det skriver Statistisk Sentralbyrå i sin rapport.Sesongjusterte tall for vareimporten, unntatt skip og plattformer, viser en oppgang de tre siste månedene på 8,4 prosent sammenlignet med tremånedersperioden før. Fra desember til januar 2007 ble oppgangen på 2,2 prosent.Sesongjusterte tall for eksport av varer, unntatt skip og oljeplattformer, viser i perioden november til januar en oppgang på 0,5 prosent sammenlignet med månedene august til oktober. Når vi også holder petroleumseksporten utenfor, var økningen 3,1 prosent. En sammenligning av januar mot desember 2007 gir samme oppgang. Tilsvarende tall for eksporten av råolje, naturgass og kondensater viser en nedgang på 2,9 prosent, mens det fra desember til januar 2007 var en stigning på 6,7 prosent, heter det i rapportenI januar 2007 ble det eksportert varer for 66,8 milliarder kroner, en nedgang på 3,2 prosent sammenlignet med januar 2006. Nedgangen skyldes først og fremst en reduksjon i eksportverdien for råolje, naturgass og kondensater. Verdien av importerte varer ble i januar på 36,8 milliarder kroner, en økning fra samme periode i fjor på 25,6 prosent. Dette ga en fortsatt høy handelsbalanse på 30 milliarder kroner. Dette er likevel 24,5 prosent lavere enn det ekstremt høye handelsoverskuddet i januar 2006.

Reklame

Nå kan du trene med Norges beste trenere hjemme i stua

Kommentarer til denne saken