Gå til sidens hovedinnhold

Indikerer giganttap for Nothern-kreditorer

Verdiene i riggselskapet Northern Offshore har rast de siste par årene, og selskapets obligasjonseiere må regne med enorme tap uansett løsning på den finansielle krisen

Det går frem av presentasjonsmateriale brukt overfor obligasjonseierne.Analysen er basert på anslag fra to offshore meglerhus og at likvideringen starter ved nyttår etter at dagens kontraktene til produksjonsriggen Northern Producer og boreskip EnergySeacher er utløpt.Basert på anslagene vil nåverdiene ligge mellom 31,5 og 48,2 millioner dollar ved nyttår. Det er ventet en kontantstrøm på 10,6 millioner dollar i andre halvår, i tillegg verdsettes de fem enhetene i flåten til mellom 22,3 og 39,75 millioner dollar avhengig av om de blir skrapet eller solgt.Selskapets lån til henholdsvis Banque National De Paris og John Fredriksens Avalon forutsettes innfridd på 100 prosent basis. Det vil gi obligasjonseierne en dekningsgrad for sine krav på worst case 10 prosent og i beste fall 30 prosent ifølge en tabell i presentasjonsmaterialet.Den største eieren av obligasjoner i Northern Offshore, Kristian Siem, sa tidligere i dag at hver prosent dagens aksjonærer i Northern Offshore får beholde etter en restrukturering av selskapet vil være en ren gavepakke.Dårlige riggerDet tegnes et meget dårlige bilde av de tre boreenhetene Northern offshore har liggende i opplag, og de må store investeringer til for å få dem ut igjen i markedet.Når det gjelder produksjosnriggen Northern Producer som har vært selskapets melkeku, så er det mulighet for en begrenset forlengelse av dagens kontrakt på Galley-felet på britisk sokkel. Dette har operatøren Talisman Energy indikert overfor selskapet. Dagens kontrakt utløpet i januar neste år.En eventuell ny kontrakt til Northern Producer på et nytt felt påregnes å gi behov for ens tørre oppgradering av riggen.Boreskipet EnergySearcher vil være i arbeid ut juli, og nye kontrakter er ikke klare. Boreskipet skal være budt inn på en rekke kontrakter ifølge Northern Offshore, men konkurransen betegne som tøff, og ratene kan bli lavere enn id ag ved en kontraktsinngåelse.

Reklame

Nå er det salg på våre grillfavoritter

Kommentarer til denne saken