Inflasjonstallene for juni ble offentliggjort av Statistisk sentralbyrå (SSB) torsdag formiddag.De viser at kjerneinflasjonen i juni steg med 2,4 prosent i forhold til juni i fjor.

- Markedet hadde ventet en inflasjon på 2,5 prosent, mens vi trodde på en prisvekst på 2,6 prosent, sier seniorøkonom Bjørn-Erik Orskaug i DnB Nor til Nettavisen.

Mindre fare for renteoppgang
En høy inflasjon er med på å presse rentene fra Norges Bank opp, mens en lavere inflasjon vil kunne senke renten.

I og med at inflasjonen viste seg å bli lavere enn det markedet forventet, betyr det at det er litt mindre fare for at renten vil bli satt ytterligere opp. Norges Bank anslo sannsynligheten til 50 prosent for nok et rentehopp i 2008 ved forrige rentemøte.

Dagens inflasjonstall gjør at vi fortsatt tror rentetoppen er nådd i denne konjunktursykelen.

Mer fra Nettavisen.no/bolig:

Her har boligprisene økt mest - og minst

Renta koster deg hver tredje lønnskrone

Kan naboen din nekte deg å grille eller røyke på balkongen?

Uenige om Norges Banks videre vei
- Dagens inflasjonstall gjør at vi fortsatt tror rentetoppen er nådd i denne konjunktursyklusen. Tegn til at konjunkturene svekkes og en stram effektiv pengepolitikk reduserer behovet for å øke styringsrenten, skriver seniorøkonom Maren Elise Romstad i DnB Nor Markets i en rapport.

Sjeføkonom Steinar Juel i Nordea tror derimot du likevel må belage deg på en renteheving mot slutten av året.

- Jeg tror fortsatt at Norges Bank vil velge å heve renten senere i år, fordi inflasjonen kommer til å ta seg opp utover høsten. Dagens tall i underkant av forventningene skyldtes i hovedsak at matvareprisene trakk ned, samt at det er sommersalg på klær. Vi vet at matvareprisene vil stige tildels mye i juli som følge av landbruksoppgjøret og den generelle prisstigningen fra produsentene, sier han til Nettavisen.

Hva må til for at renten ikke skal bli satt opp?

- Først og fremst at inflasjonen fortsetter å bli liggende litt i underkant av det Norges Bank venter de neste månedene. Hvis i tillegg veksten i økonomien avtar litt mer enn ventet, vil nok Norges Bank holde renten uendret, tror Juel.

Den generelle prisveksten
Kjerneinflasjonen (KPI-JAE) er justert for endringer i avgifter og uten energivarer. Det er dette tallet Norges Bank styrer etter når de bestemmer sin styringsrente, fordi svingningene i avgifter og spesielt energivarer som strøm kan være store over korte tidsrom.

Derimot er det den rene inflasjonen (KPI) som du faktisk merker på lommeboka di når du kjøper varer og tjenester i Norge. Denne steg med hele 3,4 prosent det siste året, noe som var en økning med 0,2 prosent fra mai til juni.

Grovt sett vil det si at du i år må ha en lønnsøkning på 3,4 prosent bare for å ha råd til å kjøpe de samme varene som du kjøpte i fjor, altså for å beholde kjøpekraften din.

Flybilletter økte kraftig
Det var spesielt prisen på flyreiser som gjorde at prisveksten steg fra mai. Hele 25,7 prosent økte flybillettene fra mai til juni.

Prisen på drivstoff og smøremidler spilte også inn. 2,8 prosent økte denne kategorien.

Høy pris på energi
Den store prisøkningen fra i fjor skyldtes derimot energiprisene. Du måtte i juni betale 17,5 prosent mer for elektrisitet, fyringsolje og annet brensel enn du måtte for et år siden.

Prisen på drivstoff og smøremidler økte med 12,7 prosent siden juni i fjor.

Hva tror du om inflasjonen og renten fremover? Diskuter under.