Gå til sidens hovedinnhold

Inflasjonsro i USA

Prispresset i den amerikanske økonomien er avtagende.

Den amerikanske konsumprisindeksen falt med 0,1 prosent i august. Det var noe svakere enn hva markedet hadde ventet. Blant økonomene lå forventningene på at det ikke ville være noen bevegelse, skriver Bloomberg News.Kjerne-konsumprisene, der de volatile energi og matvareprisene er utelatt, steg med 0,2 prosent. Det var helt i tråd med forventningene.På årlig basis ligger inflasjonene på 2,1 prosent. Det er rett i overkant av hva den amerikanske sentralbanken omtaler som komfortabelt.Dette er CPI - USA:

Konsumprisindeksen er et mål på faktiske priser på et representativt utvalg av varer og tjenester som selges til forbrukere.For det første er det viktig å merke seg at dette dreier seg om faktiske priser ut til forbruker. Er det salg, går prisen ned. Økes avgifter, går prisen opp.For det andre er det viktig å merke seg at det er gjort et utvalg. Utvalget gjøres en gang i året og er ment å representere varer og tjenester som faktisk er etterspurt av forbrukerne. Ellers ville man over tid endt opp med en indeks hvor skomakertjenester veide tyngre enn PCer.Både i Norge og i USA er det fokus på kjerneinflasjon. I Norge er dette tallet korrigert for avgiftsendringer og energipriser. I USA er kjerneinflasjonen korrigert for matvare- og energipriser.Mens man i Norge har hovedfokus på årsveksten, altså i forhold til samme måned i fjor, snakker man i USA mest om månedsveksten, altså fra den foregående måneden.

Reklame

Manchester City slår lillebror Manchester United søndag

Kommentarer til denne saken