Gå til sidens hovedinnhold

32 døde av svineinfluensa

Slik rammet pandemien Norge.

(SIDE2): Under influensapandemien fra sommeren 2009 til våren 2010 døde 32 personer i Norge av influensa A(H1N1) eller med influensa som medvirkende dødsårsak, melder Folkehelseinstituttet på sine nettsider .

Opplysningene fremkommer i Folkehelseinstituttets avsluttende rapport og er basert på innmeldte dødsfall og på Dødsårsaksregisteret.

Kun én var vaksinert
Alderen på de som døde er betydelig lavere enn ved vanlige influensasesonger. Blant de døde var det 16 kvinner og 16 menn. Seks personer var under 20 år, og bare én over 70 år. En av de døde var gravid.

– Svineinfluensaviruset var farligere for unge mennesker enn vanlig sesonginfluensavirus, forteller Preben Aavitsland, assisterende divisjonsdirektør ved Folkehelseinstituttet.

– Vanligvis er det de eldre som bukker under for influensa. Heldigvis var de eldre immune fra gjennomgått influensa i tidligere år, slik at vi fikk få sykdomstilfeller og nesten ingen dødsfall blant disse, sier han.

Kun én av de døde var vaksinert mot «svineinfluensa» selv om nesten alle tilhørte risikogruppene som sto først i vaksinekøen.

Totaldødeligheten i Norge av influensa var omtrent som gjennomsnittet i Europa, og lavere enn ved de fleste vanlige influensasesonger.

– Influensapandemien var en alvorlig hendelse. Vi kjenner ikke til noen andre epidemier i nyere tid som i løpet av bare noen uker har tatt livet av så mange unge mennesker her i landet. God håndtering av influensapasienter i helsetjenesten og den store vaksinasjonskampanjen bidro sannsynligvis til at antallet døde ikke ble enda større, sier Aavitsland.

Kommentarer til denne saken