(SIDE2): Årets influensavaksine inneholder nøyaktig de samme virusene som fjorårets vaksine.

Allikevel anbefaler Folkehelseinstituttet at pasienter i risiko­gruppene som ble vaksinert i i fjor vaksineres på nytt, siden sesonginfluensa­vaksiner gir kortvarig beskyttelse.

Personer i risikogruppene kan også ha noe svekket immunrespons ved vaksinering på grunn av grunnsykdom eller alder.

- Erfaringsvis vil influensaen komme i slutten av november og vare til slutten av mars, mens flest vil bli syke på nyåret, sier avdelingsdirektør i Folkehelseinstituttet, Bjørn Iversen til Side2.

I fjor så man at av de som fikk influensaen var det mange som fikk en «lett variant» men selv om Verdens Helseorganisasjon (WHO) har beregnet at de tror det er de samme virustypene som vil slå til i år så har man ingen garantier for hvilket av virusene som vil bli gjeldende ennå.

- Så langt er det fredelig overalt i Europa. Nå er det mest forkjølelse som herjer og mange har luftveissymptomer som kløe, hoste og sårhet uten feber. Men for mange sitter forkjølelsen i. det må uanstet ikke forveksles med influensahvor allmenntilstanden i sin helhet svekkes, gjerne med feber, lysømfindtlighet og hodeverk.

Etter skolestart ser man gjerne at mange etter hvert blir smittet av hverandre.

- Skolen er den aller beste distribusjonsarenaene for luftveisvirus og det er viktig å vaske seg på hendene i tillegg til å holde seg for munnen eller bruke albuen som beskyttelse når du hoster, påpeker Iversen.

Kan gi lungebetennelse
Influensavaksinen bør fortrinnsvis tas i løpet av september-november, og full beskyttelse oppnås etter én til to uker.

Den positive helseeffekten ved å la seg vaksinere mot influensa gjelder særlig for personer som har fylt 65 år, gravide etter 12. svangerskapsuke og personer med kjente medisinske risikosykdommer, uansett alder.

Influensa kan blant annet føre til dårlig allmenntilstand, lungebetennelse samt økt risiko for hjerte- karsykdom som vil kreve sykehusinnleggelse. Selv om influensavaksinen ikke gir full beskyttelse mot smitte hos alle, kan forløpet av sykdommen bli mer kortvarig og mildere når man er vaksinert.

Årets influensavaksine inneholder følgende virus:
Et A/California/7/2009 (H1N1)- lignende virus
Et A/Perth/16/2009 (H3N2)- lignende virus
Et B/Brisbane/60/2008-lignende virus

Er du i risikogruppen?
Alle fra fylte 65 år
Beboere i omsorgsbolig og sykehjem
Gravide etter 12. svangerskapsuke (2. og 3. trimester)

Barn og voksne med:
diabetes mellitus, type 1 og 2
kronisk luftveissykdom
kronisk hjerte-/karsykdom
kronisk leversvikt
kronisk nyresvikt
kronisk nevrologisk sykdom eller skade
nedsatt infeksjonsforsvar
betydelig fedme (BMI over 40)

Bivirkninger?
Influensavaksinen har vært brukt i mange år og gir generelt få bivirkninger. Som andre vaksiner kan den gi en lett sykdomsfølelse og feber, samt ømhet der vaksinen er satt.