(SIDE2:) I hvert fall hvis vi skal tro en ny studie utført ved «London School of Hygiene and Tropical Medicine.»

De britiske forskerne mener nemlig at det faktisk er kvinner som klager mest når de får sår hals og rennende nese, skriver DailyMail.

- Menn har opparbeidet seg et rykte for klage når de er syke, men den såkalte «manne-influensaen» kan være et urettferdig begrep. For når influensaen setter inn, er det faktisk kvinnene som klager mest, antyder den nye forskningen.

Vurderte egen helse
I forbindelse med en kartlegging av forkjølelse-og influensasymptomer, ba de britiske studielederene deltakerne rapportere inn sine symptomer. I tillegg ble de rundt 5000 testpersonene bedt om å vurdere sin helse på en skala med poengsum fra null til 100.

Blant kvinner og menn som følte seg friske, var den gjennomsnittelige «helsescoren» på 90. Blant dem som følte influensalignende symptomer, var poengsummen verre blant kvinner. Menn som mente de hadde influensa sa at de følte at helsen lå på 60, mens kvinner rapporterte et tall på 50.

- Myten skal ha det til at menn klager mer, men disse funnene tyder på noe annet, sier doktor Alma Adler. Hun er en av personene bak studien.

- Det finnes ingen bevis for at influensaviruset rammer kvinner på en annen måte slik at de får verre symptomer og lider mer enn menn, sier hun videre.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

Har menn det verre?
En hjerneforsker, Amanda Ellison, ved Durham University har tidligere denne uken uttalt at menn faktisk lider mer ved en forkjølese i form av blant annet verre hoste, fordi de har «ekstra temperaturreseptorer» i hjernen og på den måten opplever symptomene verre. Det betyr at de ofte får høyere feber og føler seg verre.

Flere tidligere studier har tatt opp problematikken rundt forskjell på mannens og kvinnens forkjølelse.

En studie blant 1700 personer utført ved universitetet i Glasgow viste at menn oftere overdrev sine forkjølelsessymptomer, sammenlignet med kvinner. Selv om kvinnene og mennenes sykdomstegn var like, reagerte kjønnene ulikt på sykdommen, har Side2 tidligere omtalt.

- Det er ingenting i den medisinske litteraturen som tilsier at det er noen forskjell på forkjølelsen hos kvinner og menn, sier spesialist på infeksjoner William Schaffner ved Vanderbilt University School of Medicine.

Studien konkluderer imidlertid med at menn og kvinner har ulik terskel for når de forteller at de har symptomer på sykdom.

- Menn har mindre kontakt med sine følelser. Derfor kan det være vanskeligere for dem å tolke hva som skjer når de er overveldet eller syke.

Hva tror du? Blir menn eller kvinner «sykest»?