Gå til sidens hovedinnhold

Ingen bedring i tank

Supertankerne fortsetter å slite med svake rater tross god aktivitet.

Skipsmeglerhuset P.F. Bassøe melder om en heller aktiv uke for stortankmarkedet, men det har ikke gitt noen større utslag i ratene fra Midtøsten.Bassøe viser til at befrakterne fortsatt sitter i førersetet i et marked som i høst har vært preget av lange lister med ledige supertankere i Midtøsten. Situasjonen er fortsatt den samme og novemberprogrammene begynner nå og fylles, mens listene over ledige tonnasje for den neste 30 dagers perioden fortsatt er lang.Bassøe skriver også i sin rapport at de heller ikke har sett noe til den lovede halve million fat per dag med ekstra olje fra OPEC.- Det levner markedet med et overheng av tonnasje for nok en måned og fortsatt utsikter til et lavt og flatt markedsbilde på kort sikt, skriver Bassøe.En ting er at ratene ikke ser ut til å komme opp, men for rederne betyr også den stigende oljeprisen lavere timecharterrater som følge av tilsvarende økning i bunkersprisene.VLCC-raten fra Midtøsten til Korea steg marginalt den siste uken til worldscale 65, som gir 25.130 dollar per dag. Frontline har som kjent 30.000 dollar per dag som breakeven på kontantbasis for sine VLCC'er. Vestover fra Midtøsten er ratene helt elendige. Raten falt nye 5 poeng til ws 45, som gir kun 10.500 dollar per dag på timecharterbasis.I Atlanterhavet seg også ratene svakt ned til ws 75, eller 32.200 dollar per dag.I suezmax-markedet var utviklingen sidelengs og med en kjempepremie i Middelhavsmarkedet sammenlignet med Atlanterhavet. Suezmax'ene får ws 155 i det Indre Middelhav, eller 60.600 dollar per dag, mot ws 112,5 eller 31.000 dollar per dag fra Vest-Afrika til USA.Fakta:

VLCC (Very Large Crude Carriers), råoljetankskip på mellom 220.000 og 310.000 dødvekttonn.ULCC (Ultra Large Crude Carriers), råoljetankskip større enn 310.000 dødvekttonn.Suezmax, råoljetankskip på mellom 120.000 og 150.000 dødvekttonn. De største råoljetankskipene som kan gå fullastet gjennom Suez-kanalen.VLOO (Very Large Ore Oiler), skip på størrelse med en VLCC, men som kan ta enten olje eller malmlaster.Tidscerteparti (timecharter, t/c) - frakten avtales som leie for skip med mannskap. Befrakteren bestemmer hvordan skipet skal benyttes. Befrakteren betaler de "reiseavhengige" utgiftene som bunkers, havne- og kanalutgifter, samt utgifter til lasting og lossing, mens mannskap, administrasjon etc. dekkes av reder.Worldscale (WS) Fraktesystemet Worldscale er en tabell som gir antall dollar per tonn olje for nesten enhver tenkelig reisekombinasjon. Fraktratene i tabellen - de såkalte flat-ratene - betegnes Worldscale 100 (W100).Futureskontrakten er en avtale om å kjøpe eller selge en fastsatt mengde av et gode som skal gjøres opp mot prisen på et underliggende gode (i dette tilfellet sporraten) på en fastsatt dato i fremtiden til en fastsatt pris. En futureskontrakt gjøres opp daglig i forhold til markedsprisen på underliggende.

Reklame

Påskeegg 2021: Dette er våre favoritter

Kommentarer til denne saken