Gå til sidens hovedinnhold

Ingen løsning for Crystal

Det er fortsatt ingen løsning på den kritiske situasjonen for Crystal Production, fremgår det av selskapets kvartalsrapport. Det varsles nye nedskrivninger av skipsverdier

Kriserammede Crystal Production (tidligere Brøvig) fikk et resultat før skatt på 41,4 millioner kroner, mot 35,1 samme kvartal i fjor.Selskapet hadde ingen omsetning, mens omsetningen samme kvartal i fjor var 25,6 millioner kroner.Reduksjonen i driftsinntektene skyldes at selskapet i mars 2002 solgte sin konsulentvirksomhet i Skottland (Brøvig RDS).Selskapets to skip har ligget i opplag i begge periodene.Crystal Production har en kreditoravtale med sine pantelånsbanker som maksimalt løper frem til 30. juni 2003. Fortsatt drift er avhengig av refinansiering av gjeld og tilførsel av ny kapital.- Styret er innforstått med at verdien av "Crystal Sea" og "Crystal Ocean" er gjenstand for betydelig usikkerhet, men har besluttet å opprettholde den bokførte verdien av skipene i regnskapet. Styret er imidlertid svært usikker på skipenes virkelige verdi, heter det i kvartalsrapporten.Det er, ifølge meldingen "sannsynlig" at selskapet vil foreta en ytterligere nedskrivning av skipene i annet eller tredje kvartal 2003 i forbindelse med en mulig løsning på selskapets finansielle situasjon.- Selskapet vil i den nærmeste fremtid i første rekke arbeide for å søke å finne løsninger på sine betydelige finansielle utfordringer. Parallelt med dette vil selskapet opprettholde sin sterke fokus på å skaffe beskjeftigelse for skipene, heter det i rapporten.Crystal har 35,7 millioner i kontanter, mot 53,5 millioner ved nyttår.

Reklame

Nå: Gjør et kupp på alt du trenger til løpeturen