(Ringerikes Blad)

– Vi ser et skifte nå. Elevene som kommer til oss på Utøya eller 22. juli-senteret i Oslo, har mindre og mindre minner om 22. juli 2011, sier Aspelund. Hun er ansatt hos Det Europeiske Wergelandsenteret, som har ansvaret for læringsprogrammet «22. juli og demokratisk medborgerskap».

Nylig hadde hun besøk av filmskapere som skal jobbe med et Utøya-prosjekt knyttet til Den kulturelle skolesekken (DKS). Neste år skal mer enn 3.000 elever i den videregående skolen få se filmen Rekonstruksjon Utøya, som en del av DKS-tilbudet i Buskerud, Østfold og Akershus.

Filmprodusentene besøkte Utøya for å lære mer om formidlingen av det nasjonale traumet, opplyser DKS i en pressemelding.

Rekonstruksjon Utøya, av den svenske regissøren Carl Javér, er en prisvinnende film (Guldbaggen – beste dokumentar og beste regi), som seks år etter terrorangrepet samler fire overlevende fra Utøya sammen i et filmstudio i Nord-Norge sammen med tolv andre ungdommer som ønsker å forstå og hjelpe dem å fortelle om sine opplevelser. Sammen i studioet rekonstruerer de overlevende sine minner om hva som skjedde på Utøya.

Inn i skolen

Ingrid Aspelund peker på at elevene som nå er i videregående skole var 9–11 år da hendelsen fant sted i 2011. Dagens førsteklassinger var ennå ikke født. Derfor synes hun det er viktig at 22. juli blir en del av undervisningen i skolen.

– Forskning viser at mange lærere har berøringsangst med temaet og er usikre på hvordan de skal ta opp og snakke om terroren 22. juli med elevene. Det er sensitivt og politisk betent. Vi ser at det er et stort behov for læringsressurser og veiledning inn i tematikken, sier Aspelund. Hun har også arrangert seminar for lærere på Utøya.

Følte seg trygg

Når DKS-filmskaperne er på besøk, er det 14-15-åringer fra hele landet som er på plass i læringssenteret på Utøya.

– Det har vært veldig gøy! Alle er så engasjerte, vi har diskutert masse, og folk er så hyggelige. Jeg har følt meg veldig trygg, sier Mayan (15) ifølge pressemeldingen fra DKS.

Hun gruet seg litt før hun skulle dra til Utøya, men synes nå det bare har vært en positiv opplevelse og at hun har lært veldig mye.

– Vi hadde mye dialog med Wergelandsenteret i forkant, og fikk se et par filmer med elevene og gjort opplegg med hele klassen knyttet til tematikken for å forberede oss, forteller Mayans lærer Debbie, som også er med til Utøya.

Sterkt møte

De forteller begge om et sterkt møte med en av de overlevende, og moren til en av ungdommene som ble drept her.

– Guttens erfaringer var sterke fortellinger, og det har virkelig gått opp for meg hvordan dette må ha vært, forteller Mayan, som selv knapt husker 22. juli 2011, bare at foreldrene så mye på TV-nyhetene.

– Det er så viktig å vite om dette som skjedde, for ungdom på vår alder. Nå er det mitt ansvar å minne om og fortelle om dette og hjelpe til så det aldri skjer igjen, sier Mayan.

DKS-delegasjonen reiste tilbake med ny kunnskap.

– Vi har lært veldig mye, og fått fine innspill til hvordan vi kan jobbe med for- og etterarbeid til filmen «Rekonstruksjon Utøya», sier Hilde Kjos, filmprodusent i Den kulturelle skolesekken i Akershus, som sammen med sine kollegaer i Buskerud og Østfold nå skal jobbe videre med formidlingsopplegg for filmen.