Gå til sidens hovedinnhold

Innblikk i finanslureriet

Kredittilsynet avskilting av Glitnir Privatøkonomi gir innblikk i en lummer bransje.

(NA24-KOMMENTAR): Før helgen ble det klart at Glitnir Privatøkonomi (tidligere Norsk Privatøkonomi) mister retten til å yte investeringstjenester, etter at Kredittilsynet hadde undersøkt selskapets virksomhet.

Kredittilsynets brev til Glitnir Privatøkonomi er hard kost og viser at bransjen fungerer akkurat slik vi har sagt, vi som har kritisert den: Man overtaler ikke-profesjonelle kunder til å ta opp lån for å investere i produkter som har så høye gebyrer at den forventede avkastningen er lavere enn lånerenten - mens selger tjener fett.

Strenge krav
Men nå har Kredittilsynet tydeligvis bestemt seg for at nok er nok, for væpnet med både strengere regelverk og politisk oppbakking, krever man nå at «kundens interesse i å oppnå en så god investering som mulig, skal gå foran verdipapirforetakets egen interesse i å oppnå høyest mulig fortjeneste». Og ikke bare det: Foretaket har plikt til å undersøke og vurdere alternativene som finnes i markedet samt kundens behov.

Dette er faktisk meget strenge krav. Dersom en investering (la oss si en kombinasjon av høyrentekonto og aksjefond) er bedre egnet for en kunde enn en annen investering (la oss si en kombinasjon av garanterte produkter, shippingsyndikat og eiendomssyndikat) så skal foretaket anbefale det første, selv om det siste ikke er direkte uegnet og gir større inntekter for selger.

Det er ganske åpenbart at Glitnir Privatøkonomi ikke har holdt seg på den smale sti. I brevet hagler det med beskyldninger om at man ikke har tatt hensyn til kundenes interesser, har solgt produkter som er uforholdsmessig dyre og med uegnet sammensetning, latt hensynet til egen inntjening bestemme rådgivning og salg til kundene og unnlatt å informere om egne returprovisjoner.

Anbefalte dyre produkter
Kredittilsynet påpeker at det i overveiende grad er anbefalt produkter som gir høye inntekter for Glitnir. I perioden 1. november i fjor til 29. februar i år utgjorde de spesielt gebyrtunge produktene indeksobligasjoner/BMA, warrants, eiendomsfond og syndikerte shippingprosjekter 74 prosent av volumet og 83 prosent av bruttoprovisjon.

Det vises til særdeles tvilsomme investeringsråd, for eksempel en belånt kombinasjon av warrants, banksparing med aksjeavkastning og et shippingprosjekt for et ektepar med moderat inntekt og relativt mye gjeld som ønsket å spare til ny fritidsbåt innen tre år. Kredittilsynet anslår tegningsomkostningene til hele 10 prosent av totale investeringer.

Den finansfaglige betegnelsen for et slikt råd er «koko». Den beste anbefalingen til dette ekteparet ville vel vært noe i retning av:

- Tre år er så kort horisont at enhver investering med forventet avkastning høyere enn boliglånsrenten vil innebære betydelig risiko. Med mindre dere vil spille lotto, blir anbefalingen derfor: Betal ned boliglånet så mye som mulig de tre neste årene. Hvis dere ikke klarer å betale ned på lånet, har dere ikke økonomi til å kjøpe så dyr båt. Rådet er gratis. Ha det bra!

Skal tro hvor ofte Glitnir Privatøkonomi har gitt et slikt råd?

Flere tapere
Ukulturen i bransjen er skremmende. De største taperne er selvsagt kundene, men det er også åpenbart at mer seriøse aktører i bransjen – de finnes faktisk - er oppgitte.

De sliter med å nå frem med enkle og rimelige spareprodukter fordi de såkalte «rådgiverne» bruker ressursene på å markedsføre og selge kompliserte og dyre gebyrmaskiner.

Kredittilsynet har allerede flere bransjeaktører under lupen. Det blir spennende å se hva resultatet blir fremover.

Are Slettaner tidligere leder for Nettavisens økonomiseksjon, ansvarlig redaktør i iMarkedet.no og redaktør i Finansavisen. Han jobber nå for NA24 fra Connecticut utenfor New York, og skriver blant annet daglige kommentarartikler.

Her kan du lese den siste ukens kommentarer:
Ja til økt matmoms
Skatt er gøy
Dumme journalister
Norge utenfor allfarvei
Gud i kamp mot dumhet

Og her kan du lese enda mer kommentarstoff fra NA24.

Reklame

Nå kan du trene med Norges beste trenere hjemme i stua

Kommentarer til denne saken