(KLIKK.NO): Inneklimaforhold som dårlig temperaturkontroll og mangelfull ventilasjon kan påvirke arbeidsevne, gi mistrivsel og i enkelte tilfeller utløse eller forverre sykdom.

Godt inneklima er derfor viktig både for helse og trivsel.

- De fleste mennesker oppholder seg omtrent 90 prosent av sin tid innendørs. I overkant av 20 prosent av denne tiden er vi på en arbeidsplass. Innemiljø har stor betydning for helse, trivsel, ytelse og tiltaksevne på arbeidsplassen, sier Sture Bye, direktør for kommunikasjon og internasjonale relasjoner i STAMI.

WHO definerte i 2000 en rettighet til å kunne puste inn en sunn inneluft (Right to Healthy Indoor Air). De siste 20-30 årene har det vært et økende fokus på inneklima og helseproblemer i tilknytning til inneklima og inneluftkvalitet.

Uønskede gasser

Med inneluftkvalitet menes den kjemiske, fysiske og mikrobiologiske sammensetningen av inneluften.

- Luften du puster inn kan inneholde uønskede gasser og partikler som for eksempel røyk, karbonmonoksid, løsemidler, mugg og mineralstøv, sier Bye.

Fuktighet og temperatur påvirker hvordan du opplever inneluften.

- Gode ventilasjonsforhold er viktig for arbeidstakernes trivsel, helse og yteevne.

Helsesymptomer

Et dårlig inneklima kan bidra til sykdom og plager hos mange mennesker.

- Men personer med astma, allergi og andre overfølsomhetssykdommer er spesielt sårbare, sier Kai Gustavsen, seniorrådgiver og yrkeshygieniker i Norges Astma og Allergiforbund med 18 års erfaring fra bedriftshelsetjeneste og arbeid med miljørettet helsevern.

Vanligst er plager som gjentagende luftveisinfeksjoner, forverring av astma, hodepine, unormal tretthet, tørr hud, tørre og såre slimhinner i øyne nese og hals, nedsatt konsentrasjon og arbeidsevne.

- Godt inneklima er nødvendig for å gjøre bygg tilgjengelige for barn og voksne med astma, allergi, eksem eller annen overfølsomhet. I tillegg er det viktig for å forebygge at flere utvikler disse sykdommene. Et godt inneklima er helsemessig godt for alle, sier Gustavsen.

Viktig å unngå fuktskader

Folkehelseinstituttet bekrefter at dårlig inneklima påvirker både helsa og livskvaliteten.

- Det har skjedd mye på inneklimafronten de siste årene. Nyere forskning og flere studier tyder på at fukt og mugg er knyttet til utvikling av sykdom og ikke bare til forverring av eksisterende sykdom, sier seniorforsker Rune Becher, leder av Folkehelseinstituttets inneklimarapport fra 2013.

Undersøkelser tyder på at 10-20 prosent av norske bosteder har fuktproblem i større eller mindre grad. Fukt og fuktskader oppstår også i andre typer bygg.

- Små fuktskader sannsynligvis har mindre å si for helsa enn større fuktskader. Men dersom du oppdager fuktskader, bør du uansett finne årsaken og stoppe fukttilgangen, sier Becher.

Går utover livskvaliteten

Hans Chr. Andersen, salgssjef i Euromiljø Inneklima AS, møter stadig personer som plages av dårlig inneklima. Selskapet har jobbet med lokale løsninger for bedring av inneklima i 25 år.

- Plages du med dårlig inneluft og inneklima over tid på jobben kan det medføre at du på sikt kan bli sykemeldt mer enn noen dager. De vanligste plagene er at du føler deg unormalt sliten utover dagen, ukonsentrert, irritabel og ønsker bare å gå hjem, sier Andersen.

- Mange sier at de gruer seg til å gå på jobben. Dette har blitt langt mindre av enn det var, men fremdeles møter vi bedrifter som har slike problemer. Sliter du med disse problemene over lang tid vil det gå utover egen helse og livskvalitet.

Kroppen selv er en god indikator på om inneluften er som den skal. For å dokumentere dette kan du måle inneluften. Det vanligste er da å måle co2, relativ luftfuktighet og temperatur.

- Vi måler også i tillegg konsentrasjonen av svevestøv, fordi vi vet at svevestøv er en betydelig faktor når det gjelder opplevelsen av inneluften. Målingene kan foretas på to måter, enten som en stikkprøvemåling for å få en indikasjon på tilstanden eller å logge måleparameterne over flere dager for å se hvordan parameterne utvikler seg gjennom en normal arbeidsdag, sier Andersen.

- Mange leietakere opplever at utleier eller gårdeier måler luften når de klager. Resultatet er ofte at luften beskrives som god fordi co2-nivået ikke overstiger 1000 ppm, som er grenseverdien for co2 i et kontormiljø. Når ansatte allikevel ikke opplever luftkvaliteten som tilfredstillende er det i de aller fleste tilfellene støvnivået som er for høyt. Å redusere støvnivået er leietakers eget ansvar, fordi det i de aller fleste tilfeller utfører oppgaver i lokalene som genererer svevestøv og det er leietaker selv ansvarlig for å redusere eller hindre at sprer seg fra kildene. Det er misforstått at ventilasjonen håndterer hele inneklimaet og inneklima er hver enkelt arbeidsgivers ansvar og ikke gårdeiers.

Mer sårbar med linser

Høy innetemperatur gjør oss mer følsomme for forurensninger i luften som svevestøv og avgassinger. Dette skyldes at høy temperatur bidrar til å tørke ut tårevæsken i øynene, noe som kan gi smerter og betennelser i øynene, ifølge Norges Astma og Allergiforbund.

- Mennesker som bruker linser på øynene vil være spesielt sårbare for høye temperaturer inne i boligen. Høy innetemperatur vil i også medføre økt avgassing fra materialer som maling, møbler, tekstiler og lignende. Og disse avgassene vil kunne føre til betennelsesreaksjoner i slimhinner i luftveiene og forverre astma og allergisykdommer, sier Gustavsen.

"Tjue er bra for hue", ifølge Norges Astma og Allergiforbund.

Anbefalt innetemperatur: 20-22 grader i fyringssesongen

Tilpass påkledningen til aktivitetsnivå og temperatur

Velg gode oppvarmingsløsninger. For eksempel vannbåren gulvvarme, elektriske varmekabler og lukkede panelovner.

10 råd for bedre inneklima

- Null sigarettrøyk.

- Dusj med baderomsdøren lukket, og sørg heller for å ha godt avtrekk på badet.

- Sørg for god utlufting og ventilasjon der du oppholder deg mest, ikke minst på soverommet.

- Riktig og grundig renhold er med på å gi et bedre inneklima i hjemmet ditt.

- Unngå uryddig innredning, åpne hyller med papirer, permer, bøker, materialer og lagervarer som samler støv.

- Riktig støvsuger.

- Ikke re opp om morgenen!

- Unngå for høy innetemperatur.

- Senk fuktigheten.

- Unngå vegg-til-vegg: Faste tepper er vanskelige å holde rene og blir lett lager for støv og skitt.

- Nei til husdyr?

Kilde: NAAF

Les også:

Denne temperaturen liker vi best

Inneklima betyr mye for helsa

Få friskere barn med riktig innetemperatur