Innkjøpssjefene ser noe lysere på utsiktene.

NA24 - din næringslivsavis

Konjunkturindeksen Chicago PMI steg til 56,1 poeng i november fra 54,2 poeng i oktober.

Ifølge estimater innhentet av Bloomberg News forventet økonomene at indeksen skulle falle til 53 poeng.

Flere av delindeksene viser også en oppgang hvor delundersøkelsene på nye ordre steg til 62,8 poeng fra 61,40 poeng i oktober. Sysselsettingsindeksen økte til 41,9 poeng fra 38,3 poeng. I tillegg viser utviklingen på leverandørleveranser en oppgang til 57,4 poeng fra 50,7 poeng.

Indeksen betalte priser steg til 52,6 poeng fra 48,6 poeng.

Chicago PMI - USA
Chicago PMI er den viktigste av flere regionale undersøkelser om gjøres blant innkjøpere i bedrifter. På landsbasis heter undersøkelsen ISM manufacturing survey.

Tallet fremkommer ved at man trekker antallet innkjøpssjefer som ser fremgang fra dem som ser nedgang og legger til 50. Resultatet blir at et tall under 50 indikerer nedgang, mens et tall over 50 indikerer oppgang.

Slike undersøkelser er viktige fordi de foretas blant personer som må antas å sitte tett på den økonomiske utviklingen i bedriftene, samtidig som de publiseres raskt etter at undersøkelsene er gjennomført. På den andre siden reflekterer de synspunkter, ikke harde fakta.