Gå til sidens hovedinnhold

- Mer til sentrale strøk

Ny rapport anbefaler at Innovasjon Norges penger i mindre grad skal øremerkes utkanter og landbruk.

En ny rapport som mandag ble overrakt nærings- og handelsminister Trond Giske anbefaler at Innovasjon Norges midler i mindre grad øremerkes for utkanter og spesielle næringer.

Det er departementet som har tatt initiativ til undersøkelsen, som er gjennomført av Econ Pöyry i samarbeid med Agenda Utredning & Utvikling AS og Damvad.

«I økende grad vil de innovative bedriftene være lokalisert i sentrale strøk, bl.a. som en følge av bedriftenes behov for å være lokalisert i arbeidsmarkedsregioner hvor de er sikret tilgang på spesialisert arbeidskraft», heter det i rapporten.

«I årene framover tilsier behovet for å øke Innovasjon Norges innovasjonsbidrag at ressursandelen til bedrifter i sentrale strøk øker», står det videre.

Du finner rapporten her.

Mye landbruk
Færre geografiske og sektormessige bindinger vil trolig gjøre det enklere å fremme de mest innovative prosjektene, mener prosjektmakerne, som spesielt peker på støtte til landbruket:

«Det er bundet opp særlig store midler rettet mot landbruket i forhold til næringens størrelse og bidrag til verdiskaping», heter det.

Deler av disse midlene har andre formål enn dem som er spesifisert for Innovasjon Norge, og det anbefales at slike virkemidler løftes ut av Innovasjon Norge.

VIdere pekes det på at det er behov for økt kunnskap om effektene av den offentlige reiselivssatsingen og Innovasjon Norges utekontorer, og anbefaler videre utredninger på disse områdene.

- Rom for forbedringer
- Evalueringen viser at Innovasjon Norge spiller en viktig rolle for utviklingen av norsk næringsliv og bidrar til økt innovasjon, internasjonalisering og profilering. Samtidig peker den på at det er rom for forbedringer på flere områder. Det vil vi ta tak i og følge opp, sier Trond Giske i en pressemelding.

kommunal- og regionalminister Liv Signe Navarsete kommenterer rapporten slik:

- Evalueringen viser at Innovasjon Norge bidrar til økt verdiskaping i bedrifter over hele landet. Jeg er glad for at evalueringen forteller om en positiv utvikling i organisasjonen, og at vi ser tegn til at innovasjonsgraden øker. Dette tyder på at vi er på riktig spor, for eksempel med å satse på nettverksprogrammer som NCE og Arena. Jeg vil bruke denne evalueringen til å få enda bedre resultater og effekter av de distriktspolitiske virkemidlene, sier kommunal- og regionalminister Liv Signe Navarsete.

Rapporten skal nå sendes ut på høring.

Kommentarer til denne saken