Gå til sidens hovedinnhold

- Ikke hev renten

Innovasjon Norge med klar beskjed til Svein Gjedrem og Norges Bank.

Økonomene virker samstemte om at det kommer en renteoppgang når hovedstyret i Norges Bank samles onsdag. I markedet er det også for lengst priset inn en høyere rente, og ved forrige møte ble det gjort klart at Norges Bank trolig vil heve renten.

NA24 – din næringslivsavis

Hos Innovasjon Norge ser de annerledes på situasjonen. De mener at Norges Bank ikke må heve renten.

- Vi fikk jo nye tall som viser at internasjonal prisstigning er svært lav. Hvis vi ser internasjonalt vil det neppe være grunnlag for noen økt rente. Heller tvert imot, sier sjeføkonom John Rogne til NA24.

Frykter svekket konkurranseevne
Han mener at tallene viser at Norges Bank har mistet argumentet om at det er en økonomisk bedring i utlandet. Rogne trekker frem at de internasjonale forholdene er svært tydelige og negative. Aktivitetsnivået er lavt, og ledigheten øker. Det skjer særlig hos våre handelspartnere i Europa.

- Hvis vi ser på prisstigningen, mener vi at Norges Bank skal vente med en heving. De siste tallene fra utlandet viser at det ikke går så sterkt som man kanskje skulle tror, og vi må være forberedt på svak vekst i Europa og internasjonalt, sier Rogne til NA24.

Han er særlig bekymret for den sterke norske kronen og hva den vil ha og si for konkurranseutsatt norsk næring. Eksportbedriftene lider under sterkere krone. Rogne frykter at høyere rente i Norge vil skape ytterligere oppgang i kronekursen. Ute tror han ikke på noen høyere rente.

- Blir det for stort sprik, så vil det kunne styrke kronen ekstra mye. Kronen har jo allerede steget mye, sier Rogne til NA24.

Selv om han mener at Norges Bank ikke skal sette opp renten og at rommet for renteoppgang er begrenset, vil en oppgang på et kvart prosentpoeng ikke utgjøre mye. Han vedgår at den norske økonomien isolert kan tale for en renteoppgang, men hvis man skal ta hensyn til utlandet, taler det mot å sette opp renten.

- Jeg er ikke overrasket om det kommer et kvart poeng, sier sjeføkonomen til NA24.

Sikre på renteoppgang
Styringsrenten til Norges Bank ligger på 1,25 prosent. De kraftige rentekuttene var et av de viktigste tiltakene mot finanskrisen. Nå, derimot, spår økonomene at renten skal økes jevnt og trutt.

Ved forrige møte i september vurderte Norges Bank å sette opp renten, men var da mer usikker på utviklingen.

- Hadde vi vært helt sikre på at renten skulle opp veldig tidlig, så hadde vi gjort det nå. Det at vi ikke gjorde det, skyldes at vi er usikre. Men vi vurderte det allerede nå, så vi vil helt sikkert vurdere det i oktober, sa visesentralbanksjef Jan F. Qvigstad under pressekonferansen i tilknytning til forrige rentemøte.

Les mer: Advarer mot boligkjøp

Ny rentebane
Under møtet denne uken vil Norges Bank også legge frem Pengepolitisk rapport. Da vil markedet se etter en oppdatert indikert rentebane fra sentralbanken. Det vil medføre at økonomene igjen setter seg ned med regnearkene for å justere sine renteestimater.

- Vi regner med at Norges Bank setter opp renten med 25 basispunkter og legger fram en rentebane som ligger over den forrige de publiserte i juni. I junirapporten anslo Norges Bank første renteøkning i andre kvartal 2010. En renteøkning på 25 basispunkter er også konsensusoppfatningen og priset inn i markedet. Vi tror imidlertid rentebanen gir en mer moderat renteoppgang det neste året enn det som er priset inn, skriver seniorøkonom Erik Bruce i Nordea i en kommentar.

Han trekker særlig frem at den innenlandske veksten er blitt betydelig sterkere siden forrige Pengepolitisk rapport. Nordea-økonomen regner med at vekstanslagene til sentralbanken vil oppjusteres

- Veksten og kapasitetsutnyttelsen er altså betydelig høyere enn det sentralbanken så for seg i juni, men det er også grunn til å tro at veksten framover blir høyere. Finanspolitikken i 2010 blir noe mer ekspansiv enn Norges Bank trodde og siste undersøkelse av planene for oljeinvesteringene i 2010 er noe i overkant av Norges Banks anslag. Vi regner med at sterkere vekst hjemme isolert sett trekker opp rentebanen ikke langt fra det høyrentescenarioet Norges Bank publiserte i junirapporten, skriver Bruce.

Internasjonal bedring
Det at Norges Bank ved forrige møte slo fast at veksten internasjonalt var sterkere enn ventet, blir også trukket frem av Nordea. Blant annet viser økonomen til at det internasjonale pengefondet IMF nylig har oppjustert sine anslag.

- IMF har også oppjustert sine vekstanslag siden sist særlig i 2010. Vi regner med at høyere vekst ute gir et forsiktig positivt bidrag til rentebanen fra 2010, skriver Bruce og viser dessuten til at styrkingen av kronen den siste tiden trolig er av midlertidig karakter.

Kommentarer til denne saken