Gå til sidens hovedinnhold

Innsidegransker oljefusjonen

Kredittilsynet går videre med Statoil/Hydro-granskning etter at Oslo Børs har gjort sine undersøkelser.

Oslo Børs er ferdige med sine undersøkelser om handelen i Statoil og Hydro og har sendt saken videre.Før jul i fjor ble det kjent at Statoil og Hydro ville slå sammen sine olje- og gassvirksomheter. Men før dette ble kjent i markedet var det stor aktivitet i disse aksjene, og flere mistenkte at det kunne ha foregått lekkasjer og innsidehandel.Oslo Børs startet op med rutinemessige undersøkelser av handelen og aktiviteten i de to aksjene, noe som er vanlig når det blir meldt om vesentlige forhold.Tilsynet overtar

- Siden undersøkelsene involverer børsens to desidert mest omsatte aksjer, er de følgelig svært omfattende. På denne bakgrunn har Oslo Børs og Kredittilsynet i denne saken hatt en tett dialog rundt de aktuelle undersøkelsene, melder Oslo Børs i en pressemelding.De melder videre at disse undersøkelsene er avsluttet fra børsens side, og sendt saken videre til Kredittilsynet.- Kredittilsynet arbeider nå videre med saken, melder børsen.Langt igjen

Per Eikrem, kommunikasjonsdirektør på Oslo Børs, forteller til NA24 at de ikke vil gi noen ytterligere kommentarer på hva de har underrettet Kredittilsynet om.- Vi kommer ikke til å si noe mer om dette. Kredittilsynet må se om våre innspill kan taes videre, sier Eikrem.Han forteller at denne saken er spesiell siden den omhandler de to største selskapene på Oslo Børs, og de selskapene med desidert mest omsetning.- Det ligger i kortene at det ligger mye arbeid igjen her, sier Eikrem til NA24.- Tidlig fase

At det er mer arbeid bekrefter Kredittilsynet til NA24.- Dette er en tidlig fase, og saken er under arbeid. Det er mulig vi kan si noe mer når vi har kommet litt mer ned i dybden her, sier seksjonssjef i Kredittilsynet Geir Holen til NA24.Han omtaler saken som rutineundersøkelser i forhold til større begivenheter, hvor de gransker transaksjoner og informasjonsflyt. At børsen oversender saken til tilsynet, behøver ikke nødvendigvis bety at det er begått lovbrudd.- Oslo Børs har ikke alle de fullmakter som vi har. De får ikke sett alle aspekter ved saken og belyst den så godt som oss. Vi kan gå mer i dybden, forklarer Holen.

Reklame

Derfor er den norske ladekabelen så genial

Kommentarer til denne saken