Gå til sidens hovedinnhold

Innvandrerbakgrunn betyr mindre i mediene

Innvandrerbakgrunn nevnes sjeldnere enn før når medier intervjuer innvandrere. Innvandrere uttaler seg også oftere som eksperter enn for tre år siden.

Men andelen artikler der personer med innvandrerbakgrunn uttaler seg i holder seg på 2 prosent, til tross for at de utgjør om lag 15 prosent av befolkningen i Norge. Det går fram av en medieanalyse for 2014 som Retriever har gjennomført på oppdrag fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi).

– Det er gledelig at innvandrere i større grad uttaler seg som vanlige medlemmer i samfunnet. De bør bli enda mer synlige i mediebildet, sier IMDi-direktør Geir Barvik.

Når personer med innvandrerbakgrunn intervjues, opplyses det om denne bakgrunnen i én av fire artikler. Sammenlignet med funn fra 2009 og 2011 er det en økende tendens til at de uttaler seg uten at det blir gitt opplysninger om personens bakgrunn.

Hvis innvandrere omtales ut fra et problemperspektiv, blir det dobbelt så ofte oppgitt hvilket land personen opprinnelig kommer fra, som når artikkelen har et ressursperspektiv, viser analysen. (©NTB)

Kommentarer til denne saken