Gå til sidens hovedinnhold

Instruktører

Region Drammen Senter for statlig økonomistyring (SSØ) er fra 1. januar 2004 etablert som en ny virksomhet under Finansdepartementet. SSØ er et kompetansesenter for økonomistyring i staten og leverer økonomitjenester til statlige etater og virksomheter. SSØ skal bidra til å styrke økonomistyringen og forbedre ressursutnyttelsen på området. SSØ har i dag ca 250 ansatte fordelt på en sentralenhet i Oslo og 6 regionkontorer .Regionkontorene er formelt etablert med virkning fra 1. juli. Den 4. oktober vil den fysiske samlokaliseringer i region Drammen gjennomføres ved at tilsatte ved tidligere avdelingskontorer samles i Drammen. Regionkontorene ivaretar de operative leveransene av økonomitjenester, mens sentralenheten ivaretar forvaltningsoppgaver, utviklingsoppgaver og styringsfunksjoner.

Regionkontoret i Drammen søker nå to medarbeidere (instruktører) til opplæringssenteret innenfor til lønn – og personalområdet.

Regionkontoret i Drammen har fått ansvar for å etablere og drive et opplæringssenter innenfor lønns – og personalområdet basert på SAP – HR.

Vi ønsker nå å knytte til oss personer med pedagogisk bakgrunn, fortrinnsvis med kjennskap til lønns – og personalområdet og eller L/P – systemet SAP HR/tilsvarende system(er).

Arbeidet vil i første omgang innebære ansvar for gjennomføring av kurs for interne og eksterne brukere av systemet. Stillingene vil videre kombineres med 2. linje brukerstøtte knyttet til SAP HR systemet for våre kunder.

Da kontoret er i etableringsfasen vil en måtte påregne endringer i arbeids/ansvarsområdet over tid.

For stillingene kreves erfaring med gjennomføring av kursvirksomhet og gode IT – kunnskaper, herunder evnen til å sette seg inn i nye systemer. Kursvirksomhet vil være et særlig satsingsområdet for virksomheten, personlig egnethet og evnen til å formidle og engasjere vektlegges.

Kjennskap til brukerstøtteverktøy vil være en fordel.

Du bør være fleksibel, nøyaktig og selvstendig, ha gode kommunikasjons- og samarbeidsevner og godt humør. Vi kan tilby spennende oppgaver i en organisasjon i oppbygging, fleksitidsordning og et godt arbeidsmiljø.

Stillingene vil bli plassert som førstekonsulent eller rådgiver ut fra kvalifikasjoner. Det er medlemskap i statens Pensjonskasse.

Stillingen som konsulent lønnes fra ltr. 35-47.

Stilling som førstekonsulent lønnes fra ltr. 35 – 54.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Personer med innvandrerbakgrunn oppfordres til å søke stillingen.

Du finner mer informasjon om SSØ på våre hjemmesider www.sfso.no . For ytterligere opplysninger kontakt regiondirektør Svein Harsem 852 00 100.

Søknad med CV og vitnemål sendes
Senter for statlig økonomistyring,
region Drammen,
Postboks 3550 bedriftssenteret,
3007 Drammen,

innen 8. september 2004.

Reklame

Grillpakken som gir deg saftig mat