(SIDE2): I et århundre år har menn nå hatt høyere IQ enn kvinner, men den tendensen ser ut til å endre seg.

For første gang i IQ-testens hundre år lange historie er det kvinnene som har de kvikkeste hjernecellene.

- De siste 100 årene har IQ-resultatene for både menn og kvinner steget, men kvinnenes har steget raskere. Kompleksiteten i den moderne verdenen gjør at våre hjerner tilpasser seg, og øker vår IQ, sier James Flynn, som er en av professorne bak IQ-testen til Daily Mail.

Mer fra Side2.no: Besøk forsiden

Jamie Flynn mener imidlertid at det krever mer research for å forklare den nye tendensen.

Kvinner har større potensiale for intelligens
Kvinnenes IQ har tidligere vært så mye som fem poeng bak, noe som ifølge psykologer kunne tyde på genetiske forskjeller - men nå er den teorien gjort til skamme.

En mulig forklaring er at kvinners liv er blitt mer krevende, da de skal multitaske mellom det å ha et familieliv og å utføre en jobb. En annen forklaring er at kvinner har et noe større potensiale for intelligens enn menn, og først nå er blitt klar over det.

Flynn, som skal publisere undersøkelsen i bokform, forklarer at man trenger mer data for å foklare trenden.

Forskjellen er minimal
Professoren samlet inn IQ-resultater fra land i Vest-Europa, USA, Canada, New Zeland, Argentina og Estland. Disse resultatene viste at i vestligorienterte land er forskjellen i resultatene mellom menn og kvinner minimal.

- Ettersom verden blir mer kopleks, så kreves en mer abstrakt tankegang, så folk vet å tilpasse seg, sier Flynn.

I Australia var de kvinnelige og mannlige resultatene nesten identiske, mens i New Zealand, Estland og Argentina scoret kvinnene marginalt flere poeng en mennene.

- Jeg mistenker at vi har den samme trenden i Storbritannia også, men vi har for lite data til å kunne si noe sikkert.