I Die Hard 4.0 måtte Bruce Willis igjen ut på tokt. Denne gangen mot en hevngjerrig mann som klarte å bryte ned USA internett- og kommunikasjonssystemer totalt.

Die Hard er som vi alle vet en fiksjon, men hva skjer om hele nettet går ned i virkeligheten?

Les også:
Kommer fremtiden snart?
Fortsatt ikke nett i Burma

Avhengige
I våre dager er vi ekstremt avhengige av internett. Vi har banken vår her, handler utstyr, holder kontakten med omverdenen og mange jobber er i stor grad basert på internett. For min egen del kunne jeg i hvert fall holdt meg borte fra jobb om hele nettet en dag skulle være nede.

Tenk deg en dag at internett er borte. Katastrofen vil være total. Bankene vil måtte stenge, togene står stille, mobilen fungerer ikke og du vil ikke lenger kunne poke dine venner på Facebook. Nyhetene vil måtte leses kun på papir, hvis avishusene i det hele tatt hadde klart å få sendt avisen til trykkeriet, og lønnen din vil måtte utbetales i cash.

I verste fall hadde vi opplevd totalt kaos med strømsans. Er denne krisen realistisk?

Meget hypotetisk
Gisle Hannemyr, Universitetslektor ved Institutt for Informatikk ved Universitetet i Oslo, mener at dette scenarioet er meget hypotetisk.

- Internett i dag består ikke kun av ett enkelt nett. Det består derimot av mange nett, slik at det finnes flere nett å falle tilbake på om ett skulle gå ned. For at selve internett skal gå ned må det en katastrofe til, slik som en meteoritt, forklarer han til Teknofil.

Ikke nok med saks
Hvis noen for eksempel bruker en stor saks på nettkabelen til ditt hus så vil fortsatt resten av internettinfrastrukturen bestå. Dette vil kanskje være uheldig for deg, men verden vil ikke gå ned av den grunn.

Likevel har Hannemyr noen klare tanker om hva som ville skje derimot katastrofen virkelig skulle slå til. Et sammenbrudd av internett vil skape problemer.

- Det sivile samfunnet vil klare seg uten netthandel og de sosiale nettsamfunn. Det blir derimot verre med banktransaksjoner. Heldigvis finnes det fortsatt noen bankfilialer igjen, selv om du muligens må regne med å reise lenger enn du gjorde på 70-tallet da det fantes filialer overalt. Et nettsammenbrudd fører derfor til at vi må reorganisere oss. I verste fall må vi tilbake til et slags 1880-samfunn med et system av løpegutter som formidler meldinger. Dette systemet ville likevel ikke klare de store transaksjonene vi har i dag. Dette systemet måtte jo også bygges opp fra grunnen av igjen, forklarer Hannemyr.

Bankene sikre
Om du fortsatt vil få ut penger i banken blir derimot usikkert. Også de baserer seg på nettverk for å overføre penger. Disse nettverkene har derimot lite å gjøre med det internettet du bruker i din hverdag. Ifølge sikkerhetsekspert Hans Peter Østrem i Symantec er dette ikke noe vi som kunder skal bekymre oss for.

- Banker i Norge er i dag godt sikret mot at deres interne nettverk blir tatt ned. Den store trusselen befinner seg derimot på innsiden, forklarer Østrem.

Du selges billig
Dagens hackere er ikke ute etter ære og berømmelse. Nå er det pengene som gjelder ifølge Symantec sin egen trusselvurdering. Kredittkortdata, passord og brukernavn, personnummer og identiteter selges over en lav sko på det illegale markedet.

Om du ønsker det kan du også bestille et eget nettangrep for å slå ut en bedrift eller organisasjon. Du kan også forsøke å slå ut hele nasjoner om du vil.

Ingen Epost fra Estland
Estland opplevde dette i våres under en heftig krangel med Russland om fjerningen av en statue fra krigen. I Estlands gater marsjerte russere i protest. Dette gjorde derimot ingen skade sammenlignet med hva som foregikk på nett. Estiske myndigheter opplevde nemlig enorme angrep på sine nettverk. Trafikken steg i taket via falsk trafikk på serverne hvor myndighetene hadde sine mailsystemer og nettsider.

Dette medførte at all informasjon fra myndighetene måtte foregå via faks og telefon over en kortere periode.

Kun kortvarig skade
Slike angrep, populært kalt Denial-of-Service (DoS) angrep, er et velkjent fenomen ifølge Gisle Hannemyr. Han mener likevel at de fungerer bedre som politiske markeringer enn å gjøre noen reell skade.

For eksempel utførte Subcommandante Marco, leder av zapatista opprørerne i Mexico, et lignende angrep mot den meksikanske presidenten på 90-tallet for å sette fokus på indianernes rettigheter i Mexico. Men så lenge du ikke har fått store nasjoner som USA eller Russland på nakken, skal det mye til for at slike angrep skal ha særlig effekt over tid.

Uten internett intet forsvar?
Men i en eventuell krigssituasjon vil noen få timers nedetid på internett være uvurderlig. Et angrep på Norge som starter med et angrep på nettlinjene vil utvilsomt skape kaos. Er Norge forberedt på dette?

Major Christian Øverli ved Forsvarsstaben kan ikke uttale seg om hvordan det sivile samfunn er sikret ved et eventuelt nettangrep. De militære skal derimot være fullt operative selv om et nettangrep blir satt i gang.

- Vi har våre egne graderte interne nettverk hvor vi sender informasjon oss i mellom innen forsvaret. Disse vil ikke bli berørte hvis internett går ned, forklarer majoren.

Alternative kommunikasjonslinjer
Dette er forsvaret nødt til å ha både for sikkerhet i fredstid og ved en eventuell krig. I tilegg har de flere alternative kommunikasjonsmåter om det interne nettverket skulle skape problemer.

- Den jevne arbeidstaker i forsvaret er ikke utstyrt med egen radio, men alle operative enheter har tilgang på dette om det skulle bli nødvendig, forklarer han.

Forsvaret skal altså kunne beskytte Norge selv om internett blir tatt ned. Hvordan det sivile samfunnet skal kommunisere seg imellom er derimot usikkert. Major Øverli henviser til Nasjonalse Sikkerhetsmyndigheter (NSM) for å få svar på dette.

Passer godt på
Christophe Birkeland er avdelingsdirektør i NorCERT, NSMs organ for internettsikkerhet. Han mener et velorganisert og godt gjennomført angrep mot nettrafikken i Norge ville få store konsekvenser.

- Hvis jeg skal spå litt så vil de fleste selskaper og bedrifter stoppe opp dersom de mister evnen til å kommunisere eksternt og med hverandre. Dette vil etter noen få dager kunne gi dramatisk fall på den norske børsen. Banker og lønnsutbetalinger vil også da stoppe opp, forklarer han.

Samtidig legger han til at det skal ekstremt mye til for at dette skal kunne skje. Mange har forsøkt å ramme rotservere som bærer mye av kommunikasjonen på internett, men dette har så langt vært mislykket. Dette fordi disse er såpass kritiske angrepspunkt at de blir godt bevoktet og sikret.

Daglige angrep mot Norge
NorCERT har ansvar for å sikre det norske nettet og heller ikke dette har vært uberørt av angrep. Birkeland kan opplyse at det kommer daglige angrep mot norske servere av varierende grad. Mye av dette er tilfeldige angrep som utgjør liten trussel.

Et målrettet angrep slik som Estland opplevde har ikke blitt utført mot Norge, men Birkeland tror neppe det ville fått samme konsekvenser i Norge som i Estland.

- Norge har mer erfaring og står mer robust mot slike angrep enn Estland. I dette tilfellet kom Estland seg kjapt opp igjen gjennom internasjonalt samarbeid hvor nettopp Norge deltok, forklarer Birkeland.

Er det grunn til å være bekymret?
Norge skal dermed være godt sikret, i alle fall ifølge de som har ansvaret for sikringen. Gisle Hannemyr er ikke veldig nervøs for at et angrep på internett skal skape katastrofe.

- Hvis internett skulle gå ned over en kortere periode vil det være litt ekkelt og kronglete, men Norge kan overleve en uke med bankstreik. Selv er jeg derimot ikke bekymret så lenge de som har jobben med å være bekymret gjør jobben sin, sier han.

Birkeland er enig i at Hannemyr ikke trenger å ligge våken om natten.

- Både han og resten av Norges befolkning kan sove helt trygt, for dette området har vi kontroll på, sier han til slutt.

Slapp av, sov godt
Dermed skal du kunne leve uten abstinenser på grunn av mangel på nett. Om du derimot ser en lysende ildkule på himmelen som nærmer seg i stor fart trenger du neppe gå på jobb med det første.

Men da er det vel også andre områder enn mangel på internett som vil bli prekære.

Denne saken er hentet fra forbrukerelektronikknettstedet Teknofil.