Den anerkjente amerikanske analytikeren Mary Meeker, som jobber for Morgan Stanley, har gjort en analyse av mediemarkedet i verden. Hennes konklusjon er at markedet kan se for seg en vekst på 50 milliarder dollar.

Bakgrunnen for analysen er en sammenligning av penger brukt på annonsering mot hvor lang tid som blir brukt på mediene. For både print og TV så brukes det mer penger i forhold til tiden brukt. Globalt brukes 28 prosent av all mediedøgnet på nett, mens kun 13 prosent av annonsepengene brukes på nett.

Til sammenligning brukes 12 prosent av mediedøgnet på print, mens kanalen får 26 prosent av pengene.

Mobilt Internett

I presentasjonen peker også Meeker på at den store veksten vil komme fra mobilt Internett. Veksten på mobil nettsurfing har vært ekstrem hvis man ser på bruken fra plattformene iPad og iPhone opp mot all annen vekst på nett for samme perioder. Steve Jobs' plattformer har opp til ti ganger så rask vekst i tidsbruk og nettbruk som alle andre dingser som har blitt brukt for nettsurfing.

Meeker estimerer at i 2012 vil man ha like mange smart-telefoner som surfer på nett som datamaskiner, og viser blant annet til Japans største sosiale nettverk som i første kvartal av 2008 allerede hadde flere sidevisninger fra mobil enn fra PC. Tallene nå er at 84 prosent surfer på Mixi fra mobilen mens 16 prosent surfer fra en datamaskin. I andre kvartal 2006 var tallene 17 prosent for mobil, og 83 prosent fra datamaskin.

Annonseomsetning

Meeker viser også til at annonseomsetningen på står foran en enorm vekst. Meeker mener altså at nettet kan se for seg en vekst på over 50 milliarder dollar.

Her ser du tallene grafisk fremstilt:

Du kan se hennes presentasjon her

Tall fra USA viser også at 24 av de 25 største avisene på nett går ned opplag.

Hva med Norge?

Det er en lignende stilling nettet har i Norge, men her er skjevheten fra print enda større. Kun 10 prosent av mediedøgnet fordelt på papiravis, tv og nett (dvs. eksklusive radio og magasiner) brukes på print, mens man får 42 prosent av annonsekronene.

Tidsbruken for de tre mediene blant nordmenn i gjennomsnitt er 148 minutter TV hver dag, 73 minutter med Internett og 25 minutter med papiravis (SSB Norsk Mediebarometer 2009). Ser man det opp mot omsetningstallene for reklamene så er disse tre tallene 2 006 598 for avis, 2 052 019 for TV og 865 938 for Internett (MedieNorge/Mio 2009, tall i tusen).

Gjør man dette om til prosent blir det som følger: