Gå til sidens hovedinnhold

Internt milliardsalg av SS Petrolia

Petrolia Drilling selger sin eneste rigg til deleide Petromena med millairdgevinst.

Petrolia Drilling har siden oppturen i riggmarkedet startet vært opptatt av verdien på selskapets eneste rigg SS Petrolia. Nå går det mot et salg av riggen til Petrolia-avleggeren Petromena, som dermed vil ha kontroll over Petrolia-sfærens flytende borerigger.Selskapene har avtalt en pris på 225 millioner dollar for SS Petrolia med oppgjør i kontanter.Salget vil gi en betydelig gevinst og kontantstrøm til Petrolia Drilling. Styret opplyser at de foreløpig ikke har besluttet hva likviditeten skal brukes til. Den bokførte gevinsten blir i størrelsesorden 1,1 milliard kroner og takket være Petrolias enorme fremførbare underskudd ventes det ingen beskatning av gevinsten.Petrolia Drilling vil bruke salgssummen til å delvis nedbetale sin langsiktige gjeld til et nivå rundt 245 millioner kroner. Etter det vil Petrolia sitte med en netto rentebærende gjeld på omkring 300 millioner kroner etter salget.SS Petrolia er bygget i 1976 og senere oppgradert flere ganger, seneste i 2005/2006. Riggen kan bore på inntil 1.200 fots havdyp. Riggen er nå på vei til Mexicogolfen, hvor den skal påbegynne en 2,5 år lang kontrakt for statsoljeselskapet Pemex. Kontrakten har en bruttoverdi på 269 millioner dollar.Salget er betinget godkjennelse av generalforsamlingene i begge selskaper. Det er ventet at transaksjonen sluttføres i løpet av desember. Petromena skal finansieres kjøpet med et obligasjonslån på 300 millioner dollar.Berge Gerdt Larsens managementselskap Larsen Oil & Gas vil fortsatt ha ansvaret for driften av riggen etter salget. Selskapet er driftsselskap for både Petrolia Drilling og Petromena.Petrolia Drilling eier 43,8 prosent av aksjene i Petromena.

Reklame

Husker du disse to idiotene?

Kommentarer til denne saken