InterOil Exploration & Production ASA har lagt frem rapporten for tredje kvartal, og den er ikke spesielt lystig lesning for aksjonærene. Selskapet ser seg nå nødt til å kutte i forventet oljeproduksjon for inneværende år og sliter fortsatt med en anstrengt økonomi.

Etter nok et kvartal med oljeproduksjon under forventet nivå ser styret i InterOil seg nå nødt til å senke guidingen fra opprinnelig 8.000 fat per dag i 2009 til mellom 7.000 og 7.500 fat per dag fra selskapets felter i Peru og Colombia.

Utfordrende økonomi
InterOil sliter heller ikke bare med produksjonsmålene, for dagens produksjon er heller ikke nok til å dekke opp selskapets investeringer og gjeldsforpliktelser.

Derfor jobber styret i selskapet nå med en rekke ulike løsninger for styrke selskapets finansielle posisjon. Det dreier seg om alt fra emisjon og refinansiering av gjelden til salg av eiendeler fra selskapets lisensportefølje.

Styret skriver at de er komfortable med at de vil finne en løsning som er akseptabel for alle parter. Selskapet har allerede forhandlet frem avdragsfrihet med obligasjonseierne.

Nullresultat
I tredje kvartal hadde InterOil driftsinntekter på 25,9 millioner dollar og et driftsresultat for avskrivninger på 13,9 millioner dollar. Resultatet før skatt endte på 0,4 millioner dollar.

I samme periode i 2008 hadde selskapet driftsinntekter på 31,2 millioner dollar og et EBITDA-resultat på 32 millioner dollar. Resultatet før skatt endte på 23,6 millioner.

Ved utgangen av tredje kvartal hadde InterOil 9,3 millioner dollar i likvider, mot 6,4 millioner ved utgangen av andre kvartal.

Når det gjelder selskapets gjeld så brøt de i mai i år betingelsene for sitt 115 millioner dollar obligasjonslån som dermed betyr ytterligere rentepåslag for selskapet og pålegg om snarlig innfrielse. Selskapets 100 millioner obligasjonslån forfaller i mars neste år.