Det var ingen selvfølge at inkassoselskapet Intrum Justitia fikk drive videre inntil klagesaken mot dem er avgjort.

Les også:Intrum Justitia fratatt bevillingen

- Det var helt klart et alternativ å pålegge Intrum Justitia å stenge umiddelbart, sier avdelingsdirektør Eirik Bunæs i Kredittilsynet til Nettavisen.

Nå får inkassoselskapet drive videre inntil Justisdepartementet har avgjort den endelige skjebnen.

Ville vært kroken på døra
- Hadde vi ikke gitt Intrum Justitia rett til å fortsette virksomheten i klageperioden, ville selve klagebehandlingen knapt nok vært en realitet, mener Bunæs og sier dermed at Intrum Justitia i så fall ville vært historie.

- Å eventuelt gjenåpne etter å ha vært stengt ville i praksis vært svært vanskelig. Derfor har vi vurdert saken grundig og innvilget at de kan drive frem til klagen er avgjort, sier Bunæs.

Det var tidlig fredag det ble klart at Kredittilsynet hadde trukket bevillingen til Intrum Justitia, men at inkassoselskapet hadde påklaget vedtaket til Justisdepartementet.

3600 gale regninger
Årsaken til inndragelsen av bevillingen er at Intrum Justitia i 2006 og 2007 har sendt ut 3600 inkassoregninger med totalt 1,5 millioner kroner i for høye beløp.

- Vi har hatt en systemfeil i et dataanlegg. Men dette ble rettet opp med en gang vi ble klar over feilen. Alle skyldnere har fått tilbakebetalt det de har betalt for mye, hevder informasjonsansvarlig Jan Græsvik i Intrum Justitia overfor Nettavisen.

Eirik Bunæs er ikke imponert over Intrum Justitias kontrollrutiner.

- Kredittilsynet fikk indikasjoner om at noe var galt. Da foretok vi et stedlig tilsyn og fant feilen. Intrum Justitia gjorde ingenting før vi gjorde dem oppmerksomme på den grove glippen, forteller han.

Strengt regelverk for inkasso
Bunæs forteller at regelverket for tildeling av bevilling er strengt for å beskytte forbrukeren.

- Inkassoselskapenes skyldnere er stort sett personer med gjeldsproblemer og andre problemer. Muligheten for disse til å avdekke at det tas for høye gebyrer er svært liten. Derfor må vi kreve at inkassoselskapene er svært grundige og nøyaktige, forklarer Bunæs.

Kredittilsynet avdekket alvorlige mangler under inspeksjon av Intrum Justitia også i 2004/2005. Dette ble tatt med i betraktningen da tilsynet besluttet å trekke bevillingen.