Hver femte norske bedrift unnlater nyansettelser på grunn av uteblitte betalinger fra kunder. I resten av Europa er konsekvensene enda større.

En undersøkelse som Intrum Justitia har gjennomført blant over 10.000 bedrifter i 31 europeiske land, viser at sene og uteblitte betalinger fra kunder har en klar effekt på arbeidsledigheten. I Norge svarer hele 20 prosent av de spurte bedriftene at de ville ha ansatt flere personer hvis betalingene kom innen tidsfristen.

Offentlige tregest

Undersøkelsen viser at gjennomsnittlig betalingstid for bedriftskunder i Norge er på 32 dager. Til sammenligning betaler de norske forbrukerne regningene sine etter 22 dager. Dårligst ut kommer offentlig sektor, som i snitt betaler regningene etter 34 dager.

- Betalingstiden har sammenheng med betalingsfristen. Generelt har forbrukerne de korteste fristene, i gjennomsnitt 15 dager, mens bedrifter og offentlig sektor i snitt har en frist på 25 dager for å betale fakturaene sine, sier Intrum-lederen.

Som tallene viser er det offentlig sektor som overskrider betalingsfristene med flest dager.

Tøft for de små

- Bedriftene er avhengige av forutsigbare rammebetingelser. Når pengene ikke kommer på konto, skaper det så mye usikkerhet at mange ikke tør å ansette nye personer, sier administrerende direktør Reidun Korsnes i Intrum Justitia AS.

Hun forteller at små og mellomstore bedrifter er mest utsatt, siden de sjelden har store kapitalreserver å tære på.

- Når virkeligheten er slik at pengene ikke kommer på konto som avtalt, bør bedriftene sette likviditet på dagsorden for å få pengene raskere og samtidig redusere tapene til et minimum, sier hun.

Oppsigelser

I Europa sett under ett svarer hele 4 av 10 bedrifter at sene og uteblitte betalinger hindrer dem i nyansettelser. I tillegg oppgir hver fjerde europeiske bedrift at de må si opp folk av samme grunn.

Konsekvensene av sene betalinger rammer landene i Sør- og Øst-Europa mest. Men også den økonomiske stormakten Tyskland har problemer. Der oppgir 35 prosent av de spurte bedriftene at de må si opp folk på grunn av presset likviditet.

Det samme bildet tegnes i Storbritannia (30 prosent), Spania (25 prosent) og Frankrike (25 prosent).

Svimlende tap

Til tross for at mange snakker om at resesjonen er over, viser Intrum Justitias undersøkelse at de europeiske bedriftene i fjor hadde et samlet tap på krav på svimlende 360 milliarder euro.

- Basert på et forsiktig estimat, kunne disse pengene i teorien ha generert over 8 millioner nye arbeidsplasser i Europa. Det illustrerer hvor viktig det er å sette innfordring høyt på dagsorden i bedriftene, sier Reidun Korsnes.

Tips til bedriftene

Hun har følgende råd til bedriftslederne:

- Sett likviditet på dagsorden i bedriften.

- Utform en kredittpolitikk for selskapet der det fremgår hvilke betalingsbetingelser som gjelder og hvilke tiltak som skal iverksettes hvis betalingen uteblir.

- Ikke vent for lenge med å purre en kunde som har oversittet betalingsfristen. Jo lenger du venter, jo større blir risikoen for at bedriften taper pengene.

- Mange er redde for å miste kunden hvis de de purrer på en uteblitt betaling. Men konsekvensene blir mye større hvis det ender opp med at kunden ikke betaler i det hele tatt.

- Gjennomfør kredittsjekk av kundene slik at du vet hvem du selger til.

Om undersøkelsen

Undersøkelsen European Payment Index er gjennomført samtidig i 31 europeiske land i perioden januar-mars 2014. Mer enn 10.000 bedrifter besvarte den skriftlige undersøkelsen. Intrum Justitia har gjennomført undersøkelsen hvert år siden 2004 for å finne ut hvordan sene og uteblitte betalinger påvirker økonomisk vekst og velferd.