DØD: Finn Lied ble 98 år gammel. Foto: Morten Holm (NTB scanpix)

Døde før Lahlum ble ferdig med boken

- Men boken kommer, sier forfatteren.

Industrikjempen og topp-politikeren Finn Lied bisettes fra Skedsmo kirke fredag klokken 14.

Skriver bok

Historiker Hans Olav Lahlum skal skrive biografien om Lied.

Lahlum sier boken er tidligst ferdig høsten 2016.

Lahlum sier boken er tidligst ferdig høsten 2016.

- Ja, Lied var en nær venn av Håkon Lie. Både Lie og Lied ønsket at jeg skulle skrive denne boken, så det skal jeg gjøre, sier Lahlum til Nettavisen.

- Hvorfor vil du skrive boken?

- Lied var en veldig interessant mann, som beveget seg i grenseland mellom politikk, næringsliv og forskning, sier Lahlum – som ikke vil forskuttere noen konklusjoner.

- Arbeidsnarkoman

- Han var en sann arbeidsnarkoman, en av de mennene som gikk sterkt opp i sitt arbeid. Han jobbet mye, og sånn sett ble koblingen mellom privatsfæren og yrkeslivet tett. Jeg ser en del spennende sider ved det, sier Lahlum.

Om Lieds Statoil-engasjement, sier Lahlum:

- Lied var svært betydningsfull i utviklingen av Statoil i en tidlig fase, hva angår statens rolle og den nasjonale bruken av oljeinntekter, sier Lahlum.

Ifølge Lahlum, kommer boken tidligst høsten 2016.

Ap-leder Jonas Gahr Støre har skrevet følgende minneord om avdøde Lied:

«Finn Lied

Industribyggeren, forsvarsvennen og forskeren Finn Lied var gjennom flere tiår en av landets viktigste industripolitiske strateger. For arbeiderbevegelsen var han en pioner.

Finn Lied ble industriminister i Trygve Brattelis første regjering for mer enn 40 år siden. Senere ble han styreformann i Statoil i ti år. Han var blant de som sikret at kontrollen over kontinentalsokkelen og oljeindustrien forble på norske hender. Slik ble oljeformuen vår felles eiendom og inntektene kunne komme hele befolkningen tilgode. Det var fremsynt og klokt. Lied var også en pådriver for opprettelsen av Statoil. Offentlig eierskap til naturressursene er en forutsetningen for norsk velstand i dag. Generasjoner av nordmenn kan være Finn Lied og hans generasjon stor takk skyldig.

Finn Lied hadde nesten hele sin yrkeskarriere ved Forsvarets forskningsinstitutt (FFI). Han virket for fremskritt gjennom kunnskap og vitenskap. Etter pensjonsalderen fortsatt han å jobbe ved Institutt for energiteknikk til han var langt over 90 år. Sitt brede samfunnsengasjement beholdt han helt til det siste. Vi kunne høre og lese hans røst nesten til det siste.

Finn Lied tilhørte en generasjon som hadde et stort historisk prosjekt. De ville bygge landet, og de ville gjøre det på fundamentet av en samfunnsmodell for rettferdighet, fellesskap og rettferdighet. De bygget Norge etter en krig. «Vi så på gjenoppbyggingen som en fortsettelse av motstandskampen» sa Finn Lied i et intervju med Samtiden i 2006. Finn Lied hadde kontakt med generasjonene som fulgte etter. Hans erfaring gir fortsatt inspirasjon og lærdom til nye generasjoner som skal bygge Norge videre.

Arbeiderpartiet takker Finn Lied for en enestående innsats og klokskap gjennom mange års tjeneste for det norske samfunnet.»BIDRA I DISKUSJONEN

Gunnar Stavrum Her vil vi gjerne vite hva du mener om denne saken. Vi ønsker fullt navn fordi det gjør argumentene og synspunktene mer interessante. Dersom du har spesielle grunner til å være anonym, kan du sende innlegget hit og begrunne hvorfor. I unntakstilfeller vil vi publisere slike anonyme innlegg etter redaksjonell redigering. Vær saklig og respektfull!
Gunnar Stavrum, sjefredaktør

comments powered by Disqus