CAFE CHRISTIANIA (Nettavisen): Europarådets generalsekretær Thorbjørn Jagland er gjest hos Civita torsdag morgen.

Temaet er hvordan den sikkerhetspolitiske situasjonen, ekstremisme og migrasjon utfordrer Europa.

- Jeg synes det er en tragedie hvordan EU har løst flyktningkrisen i Europa, sier Jagland i sin innledning.

- Det er ikke anledning til kollektiv utsendelse av noen, ei heller å la være å behandle hver enkelt søknad. Dette ligger nedfelt i Menneskerettighets- og Flyktningkonvensjonen, sier Jagland.

Les også: - Dette er en gladnyhet

Han henviser til dommer fra Strasbourg, som han mener danner rettspraksis.

- Tyrkia har i fem år huset to millioner flyktninger, så er konsekvensanalysene i Norge at «velferdssamfunnet bryter sammen hvis vi tar imot 30.000». Det forstår jeg ikke, sier Jagland undrende.

Generalsekretæren legger også vekt på at tanken om et «grenseløst Europa» er noe alle vil ha.

- Det er veldig populær å ferdes visumfritt mellom landene.

Fredag morgen skal Jagland møte innvandrings- og inkluderingsminister Sylvi Listhaug (Frp), som vil stramme inn asyl- og flyktningpolitikken.

Så:

- Hvis et land ikke har et uavhengig rettsvesen og en fri presse, går alt annet galt. Derfor setter vi i Europarådet alle kluter inn på å se på landenes justisvesen, sier han.

(Saken fortsetter under.)

Den norsk journalisten Øystein Windstad (32) ble skadd da 20 maskerte menn angrep minibussen han satt i på grensen mellom de russiske republikkene Ingusjetia og Tsjetsjenia tirsdag kveld.

- Vi jobber spesielt med reform av rettsvesenet i Russland. Men det er viktig at Russland er en del av Europarådet. De fikk en ny strafferetts- og sivillov etter sitt medlemskap. Hvis Russland skulle falle ut, så fratar man 130 millioner retten til å gå til domstolen i Strasbourg, advarer Jagland - på direkte spørsmål om hvordan han ser på angrepet.

- Forbauset

Generalsekretæren er ikke begeistret over Norges linje:

- Vi i Strasbourg ble forbauset over språkbruken, innholdet og hurtigheten av flyktningeforliket før jul. Jeg tror det ville vært en fordel om man hadde brukt mer tid og ikke minst sett på den rettspraksis som har skapt presedens i Strasbourg, sa en åpenhjertig Jagland i et intervju med Torp tirsdag kveld.

- Jeg tror de fleste europeiske land ble grepet av frykt og panikk i en konkurranse om strengest mulig politikk, noe som er katastrofalt for Europa, mener han.

Dagens frokostmøte har som mål å besvare følgende spørsmål når Jagland nå er på offisielt besøk i Norge:

  • Hva betyr det for menneskerettighetenes stilling?
  • Har behovet for sikkerhet blitt viktigere enn menneskerettigheter utformet i en annen situasjon?
  • Hvilken verdi bør menneskerettighetene tillegges i møtet med dagens europeiske utfordringer?

Følg Twitter-diskusjonen om Civita-frokosten her: