Fra og med 2022 kom det nye tider for jaktsesonger, og vi har samlet sammen de nye tidene du må oppdatere jaktkalenderen med.

Tidene gjelder for jakt og fangst fra 1. april 2022 til 31. mars 2028.

Det er du som er jeger som må sette deg inn i tidene det er lov til å drive med jakt, herunder også det som kan være lokale fredninger. Noen dager er det uansett ikke lov til å drive med jakt:

  • Julaften (24. desember) til og med nyttårsaften (31. desember)
  • Langfredag til og med 1. påskedag

Elgjakt 2023: 25. september til 23. desember

I de kommunene hvor lokal forskrift åpner for elgjakt. NB! I deler av Oslomarka er det såkalt helgefredning i elgjakten.

Hjortejakt 2023: 1. september til 23. desember

I de kommunene hvor lokal forskrift åpner for hjortejakt. Fylkeskommunen kan av hensyn til andre brukere av utmarka innskrenke ordinær jakttid for hjort, etter jakttidsforskriften § 3. Startdato kan endres til 5. oktober og/eller sluttdato kan endres til 31. oktober eller 30. november.

Harejakt 2023: 10. september til 28.februar

Troms og Finnmark fylke og Narvik og Evenes kommuner, samt den delen av Hamarøy kommune som ligger nord for Tysfjorden/Hellemofjorden i Nordland fylke har harejakt fram til 15. mars.

Rypejakt og snarefangst av rype

Det er adgang til snarefangst etter ryper fra og med 1. november til utgangen av jakttiden for ryper i utvalgte kommuner. Lirype og fjellrype kan jaktes på fra 10. september til 28. februar. Troms og Finnmark fylke og Narvik og Evenes kommuner, samt den delen av Hamarøy kommune som ligger nord for Tysfjorden/Hellemofjorden i Nordland fylke har rypejakt fram til 15. mars.

Jakttider for villrein 2023: 20. august til 30. september

Finner du ikke det du vil jakte på over? Her finner du forskriften om jakt- og fangst

Usikker? Her kan du teste jakttidsveilederen