OSLO (Nettavisen): Staten ved Utlendingsnemnda frifinnes. Det er domsslutningen fra Oslo tingrett og dommer Ingmar Nestor Nilsen.

- Familien er selvsagt skuffet og lei seg, men dette er en avgjørelse vi kommer til å anke, sier advokat Joar Heide til Nettavisen.

Mor Cemile og hennes to eldste barn vitnet selv i rettssalen og fortalte dommeren at de ikke så noen framtid for familien i Tyrkia, dit Norge vil sende familien etter 12 år i Norge.

Den eldste av barna, Jasmin (18), er født i Tyskland, men oppvokst på asylmottak i Norge. Den yngste av de fem barna er født i Norge.

Moren kommer opprinnelig fra Libanon, men er andre generasjons flyktning. Faren er allerede returnert til Tyrkia, men mor og barn ønsker seg ikke dit.

Familien fikk avslag på sin søknad om opphold da de kom til Norge, og det er ikke berettigelsen av det avslaglet som har vært tema, men hvorvidt UNE i sitt siste avslag på omgjøringsbegjæring i tilstrekkelig grad vektet hensynet til barnas beste, slik Norge er forpliktet til i tråd med barnekonvesjonen.

Advokat Heide mener dette hensynet ikke er vektlagt i det hele tatt.

Les også: