De siste årene har Carl Urquieta Bore, partner i Dalan advokatfirma, vært advokat i flere saker med høy profil.

Nå er han blitt klaget inn til Advokatforeningen av sin klient Anders Høyer Berg.

Berg tok i fjor høst kontakt med Bore for å få utformet og sendt en politianmeldelse, knyttet til et lån på en million kroner som Berg i 2007 ga til selskapet Sofista Eiendom.

Bakgrunnen for anmeldelsen er at lånet, som fortsatt er uoppgjort, ble gitt på bakgrunn av feilaktige opplysninger, i tillegg til at selskapet ulovlig skal ha blitt tappet for minst en million kroner.

Berg sier at da han tok kontakt med Bore fikk han beskjed om at han måtte betale 15.000 kroner i forskudd, og at timeprisen var på 3.200 kroner pluss moms, altså vel 4.000 kroner.

- Ville aldri gitt oppdraget
I klagen bemerker Berg at dette ble akseptert fordi han ønsket å få saken kjapt løst, noe Bore også skal ha gitt signaler om. For å bidra til en kjapp prosess skal Berg også ha tilbudt seg å lage et totalutkast selv.

- Timelistene viser at det ikke skjedde noe arbeid med saken mellom 23. november 2012 og 14. januar 2013, dette til tross for påtrykk fra meg, skriver Berg.

Anmeldelsen på 22 sider pluss bilag på cirka 220 sider ble ferdig den 24. januar i år. Med noen unntak skal Berg ha stått for alle bilagene selv, hevder han.

Til slutt endte regningen for anmeldelsen opp på 237.500 kroner.

- Oppdraget ville aldri blitt gitt om det var forventet å ta flere måneder eller koste sekssifrede beløp, skriver Berg i klagen.

Han har betalt beløpet og begrunner det med at han ville unngå trusler om inkasso, men velger allikevel å klage.

- Jeg finner salærkravet til advokat Carl Bore på kr 237.500 urimelig høyt, da det er mange ganger så stort som det beløpet jeg hadde satt av for å sende en politianmeldelse. Jeg ber om at disiplinærutvalget setter dette ned til et beløp som utvalget finner passende, skriver han i sin klage.

Som motsvar har Bore sendt saken inn for Oslo forliksråd.

- Det finnes selvsagt billigere advokater
Bore kjenner seg ikke igjen i Bergs beskrivelse og slår kraftig tilbake.

- Alle firmaets klienter får på forhånd skriftlig oppdragsbekreftelse med timesats. Vi anser klager på timepris som et ikke-tema, sier Bore til Nettavisen NA24.

- Timesatsen for partnere i Dalan advokatfirma spenner opp til 4.375 kroner, hvilket er svært konkurransedyktig for advokattjenester av topp kvalitet. Selv har jeg toppkarakter, bakgrunn fra institusjoner med toppjurister og er i dag partner. Det finnes selvsagt billigere advokater som reelt ikke bryr seg om saken din eller mangler kompetanse eller begge deler. For øvrig kommenterer vi ikke firmaets policy i avisene, sier Bore.

Bore opplyser at advokaters taushetsplikt hindrer han å kommentere i media, om denne eks-klientens versjon er sann eller løgnaktig.

- Klagen er imidlertid bestridt, sier han.

At både behandlingstiden av politianmeldelsen og sluttsummen ble høy, vil Bore kun svare på generel basis på.

- Generelt kan lang behandlingstid skyldes at klienten eksempelvis gjentatte ganger bruker ukesvis på å levere etterspurt dokumentasjon, og på å besvare våre ulike utkast. Sakens kompleksitet vil selvsagt også spille inn, sier han.

At politanmeldelsen havnet på 237.500 kroner, kan skyldes at økokrimsaker kan være relativt arbeidskrevende.

- Man opererer ikke med stykkpriser for politianmeldelser. Vi registrerer at, ifølge Berg, var sluttproduktet på totalt 22 sider med 220 siders bilag. For øvrig er alle våre fakturaer vedlagt komplett timeliste, sier Bore.

Partneren i Dalan advokatfirma bare fnyser av Bergs påstand at klienten kunne gjort det selv.

- Bergs påstand om at han nærmest kunne gjort arbeidet selv, sier meg at han tross alt har stor humoristisk sans, sier Bore.

Hyret inn Elden
Berg har hyret inn John Christian Elden som sin advokat, og i tilsvaret til forliksrådet, skriver Elden at saken bør heves.

Den pågående saken har også noen spesielle undertoner.

I saken til bloggeren Christian Burmeister forsvarer Elden flere kjendiser som føler seg uthengt, mens Bore forsvarer Burmeister.

I den forbindelse varslet Bore at han var instruert om å klage advokat Elden inn for advokatforeningens disiplinærutvalg for etiske brudd etter uttalelser i Nettavisen NA24.

Les mer: - Elden har bidratt til å øke konfliktnivået

Nå er det altså duket for en ny runde mellom de to profilerte advokatene.