Den mangeårige Rødt-lederen og forfatteren Erling Folkvord har skrevet boken «Det store Oslo-ranet», som dreier seg om et gedigent salg av sykehusboliger tidlig på 2000-tallet.

- Grunnen til at jeg skrev denne boken, var at jeg merket at milliardsalget ble gjennomført i strid med gjeldene lov og gjeldene kommunale regler, sier Erling Folkvord til Nettavisen.

- Truet til taushet
Han er sterkt kritisk til måten Oslo kommune solgte de 1.744 leilighetene på.

- Denne boken er den første sammenfatningen av de viktigste lov- og regelbruddene. Så er det et poeng at denne saken er så grov at en, eller flere, av aktørene fant det riktig og nødvendig å leie inn en erfaren torpedo, for å sikre gjennomføring av et bystyrevedtak.

Det var stor uenighet blant de kommunevalgte om leilighetene skulle selges. En eiendomsutvikler, som Folkvord har valgt å anonymisere, er mannen som skal ha blitt truet av en torpedo.

- Eiendomsutvikleren kjente til at Sundal Collier jobbet med et prosjekt om å kjøpe opp en stor boligmasse. Han fikk en henvendelse fra en Høyre-politiker, om han kunne hjelpe til. Eiendomsutvikleren sa nei og engasjerte seg i stedet for å stoppe billigsalget, sier Folkvord.

- Han leverte mye solid faktadokumentasjon til partigruppene i bystyret, som var skeptiske. Han viste seg å være en farlig trussel mot dem som ville gjennomføre salget. Uten hans innsats, hadde Fylkesmannen neppe vedtatt å stoppe salget, sier Folkvord.

Men så skjedde det flere episoder, som skal ha fått utvikleren til å trekke seg.

- Han ble først overfalt av en ukjent person, så ble han nesten ihjelkjørt. Sjåføren var den ukjente, som tidligere hadde overfalt han. Så tredje gang ble rådgiveren truet med AG3-gevær. Da trakk han seg helt ut av sykehusboligsaken, sier Folkvord.

- Jeg er amatør på det meste, også eiendomssalg. Det at AG3-episoden førte til at vi mistet rådgiveren førte til at det var mange ting som ble for overflatisk behandlet, også fra min side. Og jeg gremmes noe jævelig over det.

- Endret reglene
Etter at rådgiveren trakk seg begynte ferden mot salget.

- Ditlev-Simonsen var ordfører våren 2001 og slik sett den som loset saken gjennom en hastebehandling i bystyret, selv om ikke alle etterspurte fakta var fremlagt. Kanskje enda viktigere er det at da opposisjonen brukte retten til åpen høring. Da grep Ditlev-Simonsen inn for å forhindre den. Han bestilte en nytolkning av bystyrereglementet. Høringen ble avlyst, sier Folkvord.

Oslos tidligere ordfører erindrer ikke dette.

- Jeg kan ikke huske dette overhodet, og har ingen kommentarer, sier Per Ditlev-Simonsen til Nettavisen.

Oslo bystyre vedtok den 30. mai 2001 å selge personalboligene ved sykehusene Ullevål, Aker og Sunnaas til Fredensborg boligutleie.

Så i 2005 sendte Sundal Collier en børsmelding.

- En av de første dagene i juli 2005, om at Sundal Collier hadde trukket seg ut av prosjektet med en gevinst på 100 millioner. Det er ikke ulovlig å tjene penger, men beløpet han cashet han inn, var på to ganger Nokas. Det er heller ikke forbudt å spise gratis indrefilet om en god venn kommer og serverer det, sier Folkvord.

- Milliardgevinst
Eier av Fredensborg boligutleie, er milliardæren Ivar Tollefsen.

- Ivar Tollefsen betalte 702 millioner, da han omsider fikk fullføre kjøpet 2005. I overkant av 500 millioner havnet i statskassa og ikke i bykassa. Det viktigste er at sykehusene mistet personalboligene sine. Verdien av at sykehusene har slike boliger så nært tror jeg ikke kan anslås i millioner.

- Ivar Tollefsens egne regnskapstall i 2007 viser at han bokførte en gevinst på 1.458 millioner kroner. Han hadde meget dyktige skattejurister, så den gevinsten ble skattefri, påstår Folkvord.

Tollefsen på sin side avviser at det var noe spesielt med dette.

- Konserninterne transaksjoner, som dette var, har alltid vært skattefrie – her kreves det verken kløkt eller kunnskap, sier Ivar Tollefsen til Nettavisen.

Anmeldte kjøper
Folkvord sier han var ansvarlig for saken i sin bystyregruppe, og for å få til et samarbeid med andre partier. I februar 2011 anmeldte partiet Tollefsen for dokumentfalsk.

- Bakgrunnen var tinglysningen av de 18 skjøtene, for de ulike eiendommene. Avtalen var at han skulle tinglyse skjøtene sammen med en avtale som ga sykehusene en fortrinnsrett til tilbakeleie i 10 år. Tollefsen ventet to år med tinglysningen, og så kastet han fortrinnsrettsavtalen. To linjer på hvert skjøte, med beskrivelse av denne avtalen, ble strøket over. Det førte til politietterforskning som varte i ett år. Tollefsen og hans ansatte benektet ikke at skjøtene måtte ha blitt forandret hos dem, men de kunne ikke huske hvem det var som hadde gjort det. Dermed satt politietterforskerne igjen uten en konkret gjerningsmann, og dermed ble det henlagt etter bevisets stilling. Dette har jeg i detalj fått bekreftet av politiet, sier Folkvord.

Dette tilbakeviser Tollefsen.

- Det var ikke noe krav at tinglysingen skulle skje på et bestemt tidspunkt, derfor var det uproblematisk å vente i to år.

- Vi «kastet» aldri Fortrinnsrettsavtalen – tvert i mot, etterlevet vi denne løpende med eget nettsted hvor de ansatte ved sykehusene ble tilbudt leiligheter, samt at ved salg av eiendom opplyst vi/la ved avtalen om fortrinnsrett. All den tid vi rent faktisk opererte som om avtalen gjaldt, og ikke har hatt noen interesse av å få den fjernet (fortrinnsretten er til markedsleie), er selve overstrykingen en gåte, og ville ikke hatt en økonomisk verdi for oss. Etter 10 år opphører den uansett om ikke begge parter vil at den skal forlenges, sier han.

Folkvord vil ikke identifisere den nå avdøde torpedoen, eller røpe hvem som kan ha stått bak.

- Jeg oppgir ikke hvem som har bestilt torpedoen. Det har jeg ikke bevis for. Han var kjent for to ting; hadde han lovet å utføre et oppdrag eller holde kjeft, så gjorde han det.

Jan Petter Collier har ikke svart på Nettavisens henvendelse.