Tidligere ambulansesjåfør Erik Schjenken klager advokat Carl Urquieta Bore, som er partner i Dalan advokatfirma, inn for Advokatforeningens disiplinærutvalg.

Schjenken gikk til injuriesøksmål mot Dagbladet på grunn av medieomtalen i forbindelse med Ali Farah-saken. Det var Bore som førte saken for ambulansesjåføren.

Gedigen mediesak
Farah ble slått ned i Sofienbergparken. Ambulansen kom, men dro igjen. Schjenken var ambulansesjåfør og saken fikk en enorm oppmerksomhet i media.

I saken ble Dagbladet dømt til å betale saksomkostninger med tre millioner kroner og 200.000 kroner i oppreisning.

– Jeg sitter ikke igjen med én krone, sier Schjenken til Nettavisen.

Schjenken bekrefter at han nå har klaget inn
Bore til Advokatforeningens disiplinærutvalg.

– Han har ikke klart å framlegge en fullstendig dokumentasjon på hvor timene er gått. Underveis er timeprisen nesten tredoblet, uten at jeg er informert på forhånd. Han har operert med veldig mange forskjellige timepriser. Det er dette som har ført til at jeg nå har valgt å klage. Det er mye som er uklart her, sier Schjenken til Nettavisen.

– Jeg er kjempefornøyd med at vi vant saken, men jeg synes det er litt trist at det ender slik, fortsetter han.

Advokat Carl Urquieta Bore synes det er vanskelig å kommentere saken.

– Schjenken har nektet å løse meg fra taushetsplikt i relasjon til påstandene i denne nyhetsartikkelen. Schjenken fremstår dermed med redusert troverdighet i saken, det tro jeg alle ser. Disiplinærklagen fra Schjenken bestrides i sin helhet, sier han til Nettavisen.

– Vi er uforstående til dette. Schjenken fikk beviselig 200.000 i erstatning fra Dagbladet. Alle firmaets fakturaer er vedlagt komplette og spesifiserte timelister.

Når det gjelder påstand om fakturering har Bore følgende kommentar:

– Hvis oppdraget går over flere år kan timeprisen endre seg. Søksmålet mot Dagbladet startet i juni 2010. Klienter med fakturaspørsmål blir rutinemessig invitert til møte hos oss for å oppklare saken. Jeg registrerer at Schjenken velger å diskutere saken gjennom Nettavisen, sier advokaten.

Dagbladet klagde på summen
Dette er ikke første gang at Bores fakturering vekker oppsikt.

I forbindelse med dommen i Borgarting lagmannsrett innga Bore en omkostningsoppgave på 1.659.928 kroner. Et krav Dagbladet klaget på.

«Dette er mer enn omkostningsoppgaven for tingretten som er gjengitt i dommen til å ha vært på 1.044.578 kroner, til tross for at han var saksøker for tingretten.»

Noe retten også sa seg enig i.

«Lagmannsretten har forståelse for at saken har vært arbeidskrevende, også for ankemotparten, men kan vanskelig se at det skal være grunnlag for høyere omkostninger for lagmannsretten enn for tingretten, da saken i det vesentlige sto i samme stilling for ankedomstolen som for tingretten. Kostnadene settes etter dette skjønnsmessig til 1.000.000 kroner, jf. tvisteloven § 20–5 femte ledd.»

LES MER: Retten barberte Bores regning

LES OGSÅ: – Jeg måtte betale 237.500 kroner for én politianmeldelse

Har du nyhetstips? Tips tommy.brakstad@nettavisen.no!