Gå til sidens hovedinnhold

Gjett hvem som vil fase ut oljen

Han spår katastrofe for et oljeavhengig Norge.

Umoe-sjef, investor, tidligere NHO-president og Høyre-sponsor Jens Ulltveit-Moe etterlyser handlekraft hos norske politikere når det gjelder å ta konsekvensene av en kommende klimakrise. Han tror klimakrisen vil være et faktum innen 2040 og at det vil komme strenge regler på karbonutslipp, skriver Finansavisen.

Høyres Nikolai Astrup mener Ulltveit-Moe tar feil i sine analyser av hvor raskt oljen må fases ut og frykter hva som vil skje dersom en næring som sysselsetter 250.000 personer raskt blir avviklet.

Ga statsråden oljelekse
Det var på et møte med olje- og energiminister Ola Borten Moe (Sp) på Fornebu torsdag at Ulltveit-Moe ga regjeringen en oljelekse.

- Utslippene bare fortsetter å øke, og vi kommer langt over 2-graders målet. Vi er på vei mot 6-graders scenarioet. Jeg må si jeg er svært skuffet over hva som skjer internasjonalt. Vi har et ansvar ovenfor våre kommende generasjoner, sa investoren ifølge Finansavisen.

Ulltveit-Moe pekte på at Det internasjonale energibyrået IEA har sagt at to tredjedeler av alt som ligger i bakken må bli liggende hvis 2-gradersmålet skal nås. Det krever ifølge Ulltveit-Moe en handlekraft han ikke klarer å spore.

Investorens råd til Borten Moe var klare på møtet. Han tror videre satsing på olje i Norge kan bli en økonomisk katastrofe. Han er kritisk til regjeringens rundhåndede utdeling av utvinningstillatelser i Barentshavet.

Frykter karbonskatt
- Jeg kan ikke se at Norge er tjent med å bygge ut olje og gass i Barentshavet. Jeg tror den fremtidige klimakrisen vil være så ille at det blir voldsomme restriksjoner på bruk av fossilt brennstoff. Dette vil ta form i en veldig høy karbonskatt, sier Ulltveit-Moe ifølge Finansavisen.

Vil ha mer vannkraft
Han mener oljefondet ikke burde investere i fossil energi. Argumentet hans er at norsk formue er i olje og at finansformuen derfor ikke burde være der. Videre mener han Norge av klimahensyn og økonomiske hensyn bør satse mer på vannkraft spesielt.

Selv naturelskere burde gå med på slike utbygginger, ettersom klimagevinsten er viktigere for naturen ennn de negative utseendemessige effektene, ifølge Ulltveit-Moe.

Støtter Høyre
Ulltveit-Moe er av støttespillerne som bidrar økonomisk til Høyres valgkamp, men i denne saken følger partiet bare Ulltveit-Moes analyser et lite stykke på vei.

- Jeg er enig med Jens Ulltveit-Moe i at Norge må starte omstillingen til et lavutslippssamfunn. Der er Høyre tydelig på at vi vil satse på teknologiutvikling, energieffektivisering og raskere omstilling av transportsektoren. Vi vil blant annet doble avkastningen på det nye klimateknologifondet som ble etablert etter klimaforliket i fjor, sier Nikolai Astrup, som er Høyres mann i energi- og miljøkomiteen på Stortinget.

- Mener Ulltveit-Moe tar feil
- Jeg mener han tar feil i sin analyse av hvor raskt oljen må fases ut. IEAs prognoser viser at selv i et 2-graders scenario vil vi trenge 35 prosent olje og gass i den globale energimiksen i 2050. Det tilsvarer omtrent 90 prosent av dagens produksjon. Det er riktig at vi står overfor en betydelig omstilling, men den omstillingen vil likevel innebære at vi trenger en god del olje og gass, sier Astrup.

Han minner om at Norge deltar i EUs kvotesystem. EU har vedtatt at utslippene skal ned 80 til 95 prosent innen 2050.

- Utviklingen innen olje og gass vil også påvirkes av om vi klarer å utvikle en kostnadseffektiv teknologi for fangst og lagring av CO2, sier Astrup.

- Bro til fornybar energi
Han peker på at norsk oljeproduksjon allerede er halvert siden toppen for ti år siden.

- Vi har beveget oss fra å være oljeprodusent til å bli gassprodusent, og gass er en fornuftig bro over til et samfunn som bygger på fornybar energi. Med stigende karbonpris, tror jeg det først og fremst er kull som blir faset ut. Men ja, det kan også få konsekvenser for norske felt, men det må være opp til oljeselskapene selv å avgjøre hvor det er lønnsomt å satse. Allerede i dag legger oljeselskapene til grunn en relativt høy karbonpris i sine analyser for fremtidig utvinning.

Nikolai Astrup sier videre at han er enig med Ulltveit-Moe i at mer av avkastningen på oljeformuen må brukes på overgangen til et lavutslippsamfunn.

- Men jeg er ikke enig i Ulltveits-Moe analyse om at Norge står overfor en økonomisk katastrofe med videre satsing på olje og gass på norsk sokkel.

-Tvert imot. Jeg tror det blir en katastrofe om vi nærmest over natten nå skulle fase ut en sektor som sysselsetter 250.000 personer, sier Astrup.

Kommentarer til denne saken