Gå til sidens hovedinnhold

Jippi, ny skatterekord!

Skattetilhengerne i regjeringen kan juble. Aldri har skattetrykket vært hardere.

(NA24-KOMMENTAR): Til tross for utbredt bekymring over skatteparadiser og skadelig skattekonkurranse viser ferske tall at skattetrykket aldri har vært høyere i medlemslandene i Organisasjonen for utvikling og vekst, OECD.I 2005 utgjorde skatter og avgifter 36,2 prosent av bruttonasjonalproduktet til medlemmene i OECD, som stort sett omfatter verdens rike land. Det var en tangering av rekorden fra 2000. Foreløpige indikasjoner tyder på at andelen vil være enda litt høyere i 2006.Økende trend

I og med at de siste par tiårene gjerne blir karakterisert som «nyliberalismens tidsalder», er det interessant å registrere at andelen av BNP som betales i skatter og avgifter nå er klart høyere enn andelen på 29,5 prosent i 1975. Ser man på enkeltland, viser det seg at til og med Ronald Reagans USA og Margaret Thatchers Storbritannia har økt andelen.
Sterkest har veksten i skatte- og avgiftsandelen vært i Spania, Italia, Tyrkia og Portugal. Det eneste landet hvor andelen har falt er Nederland, som midt på 1970-tallet knivet med Sverige om topplasseringen. Veksten har også vært beskjeden i Canada, Tyskland, Storbritannia og USA.I Norge utgjorde skatter og avgifter 43,6 prosent av BNP i 2006. Det plasseres Norge på fjerdeplass, etter Sverige (50,1%), Danmark (49,0%) og Frankrike (44,5%). Den norske andelen har økt fra 39,2 prosent i 1975.Mye tyder på at andelen i Norge kan komme til å øke hvis den rødgrønne regjeringen vinner neste valg. Foreløpig føler de fleste av regjeringspolitikerne seg forpliktet av løftet om ikke å øke det samlede skatte- og avgiftsnivået utover 2004-nivå. Men stadig flere representanter for regjeringspartiene tar til orde for skatteskjerpelser etter valget.Videre oppover?

I utgangspunktet kan det se ut som man i så fall bare viderefører en langsiktig, internasjonal trend mot et stadig høyere skatte- og avgiftsnivå.Men det er ikke så sikker at det vil vise seg å stemme. For det første påpeker OECD at den økte skatte- og avgiftsandelen de siste årene kommer tross reduserte skattesatser i mange land. En viktig forklaring er en svært sterk vekst i bedriftenes skattbare overskudd siden 2002.For det andre har alle landene som ligger over Norge på tabellen nå relativt skatteskeptiske regjeringer. Det er slett ikke sikkert at Norge får følge av Sverige, Danmark og Frankrike i eventuelle skatteøkninger.For det tredje er ikke verden som den en gang var. Nye aktører med helt andre ideer om skatt gjør seg gjeldende. Både i Øst-Europa og Asia har mange hurtig voksende land lave skattenivåer. Å sammenligne seg med OECD-landene blir gradvis mindre dekkende.Det kan bli ensomt og hustrig på skattetoppen hvis planene om skatteskjerpelser blir gjennomført.

Reklame

Lansert i dag: Dette er det eneste stedet du får tak i Ultraboost 21

Kommentarer til denne saken