Gå til sidens hovedinnhold

Kutt på jobben? Her er ekspertenes tips

Kutt på jobben? Ekspertene forteller hva du bør gjøre - og ikke gjøre.

SJEKK DET SISTE PÅ NETTAVISEN JOBB

- Fokuset bør være på ny jobb, ikke bare antall måneder du kan legge i sluttpakken, sier advokat Henning M. Heitmann og advokatfullmektig Marte Solberg hos Brækhus Dege Advokatfirma til Nettavisen.

- Spørsmålet du må stille deg er hvordan du best kan sikre deg trygg inntekt på lang sikt. Mange oppsagte får en psykisk knekk, og går også psykisk «ned i kjelleren» etter å ha mottatt oppsigelse. Det vil gjerne hemme veien til ny jobb vesentlig dersom en ikke får trygghet og positiv stimulans fra andre, men blir en slags ensom jobbsøker fra kjøkkenbordet hjemme, sier de.

Heitmann, som også er partner i Brækhus Dege, har betydelig erfaring med nedbemanningssaker og en 10-årig spesialisering innen arbeidsrett.

Fokuset bør være på ny jobb, ikke bare antall måneder du kan legge i sluttpakken

Frykter du for jobben? Stem til høyre

Ikke kunnskap nok
Dystre spådommer om høyere arbeidsledighet, innskrenkninger og færre ledige jobber ligger og lurer som følge av den pågående finanskrisen. Uavhengig om man er fagorganisert eller ikke, er det mye å ta stilling til i nedbemanningssituasjoner. Det gjelder både rettigheter i lovverket og hvordan man strategisk skal forholde seg før og etter en eventuell oppsigelse.

Regionssektretær ved Handel og Kontor region Øst Sissel Weholdt mener det er sviktende kunnskap om arbeidsmiljøloven blant mange arbeidsgivere.

- Mange bedrifter, og da særlig de mindre, har rett og slett ikke kunnskap nok om arbeidsmiljøloven. Da er det viktig at arbeidstakere kjenner til lovverket og sine rettigheter, sier hun til Nettavisen.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

Sitter du først i et drøftingsmøte er det uhyre viktig at du svarer grundig på alle de spørsmålene som reises av arbeidsgiver

Drøftingsmøter
Arbeidstakere som vurderes til nedbemanning har krav på å innkalles til et drøftingsmøte før beslutning om oppsigelse tas. Det er i denne prosessen arbeidstaker må påvirke aktivt. Her får du vite kriteriene for hvorfor du vurderes oppsagt, og mye av poenget med møtet er å kvalitetssikre fakta.

Hvis du tror det er vanskelig å få arbeid et annet sted, bør du forberede deg grundig.

- Sitter du først i et drøftingsmøte er det uhyre viktig at du svarer grundig på alle de spørsmålene som reises av arbeidsgiver. Vet arbeidsgiver om hele utdanningen, har du tatt kurs eller økt din kompetanse på noen måte? Dersom man er villig til å ta andre jobber i bedriften på andre steder er det også viktig å kommunisere. Dette er viktig å få fram, forklarer Heitmann.

I forkant av dette møtet det er viktig å vurdere om man vil gå til forhandlinger om en sluttpakke allerede i drøftelsesmøtet eller vente til en eventuell oppsigelse er mottatt. Ofte er arbeidsgiver positivt innstilt til sluttpakker, siden dette forenkler prosessen og eventuelle konflikter.

- Om du bør velge å ta sluttpakke eller vente, kan avhenge av utsiktene til en ny jobb. Jo bedre utsikter du har til nytt arbeid, jo bedre er det å komme til en avtale så raskt som mulig, sier Solberg.

Les mer:Her ryker jobbene

Sluttpakke
Sluttpakke er en avtale om at arbeidstaker avslutter arbeidsforholdet frivillig eller aksepterer oppsigelsen mot at bedriften tilbyr en motytelse, der det vanligste er etterlønn i en avtalt periode.

Har du bestemt deg for å gå inn i forhandlinger om en sluttpakke, bør du være bevisst på hva du vil oppnå, mener Heitmann. Fokuset ligger ofte på kortsiktige løsninger, som for eksempel å kjempe for noen måneder med ekstra lønn ved forhandlingsbordet.

- De fleste arbeidstakere vet ikke hvordan de psykisk takler å være uten jobb når det først blir en realitet. Det er ikke sikkert det er like behagelig å få en sluttpakke på 150.000 kroner, hvis du ikke vet om du har jobb når pengene er brukt opp.

Vi har blant annet hørt at folk blir sagt opp muntlig, noe som ikke er lov

Bistandspakker
Du kan for eksempel i stedet for å ta en ren pengemessig sluttpakke forhøre deg om mulighetene til å forhandle fram en avtale om bistand til å få ny jobb. I dette ligger det at arbeidsgiver sponser konsulenthjelp utenfra for å hjelpe deg med å komme i ny jobb.

- I det lange løp hjelper det ikke å forhandle seg til noen måneder ekstra lønn hvis man ikke lykkes med å få seg ny jobb. En bistandspakke gir deg trygghet, og gjerne mer trygghet enn to måneder ekstra lønn vil gi. En slik løsning hjelper deg å fokusere på fremtiden, og ikke minst får du profesjonell psykisk støtte fra en person utenfra, sier Heitmann.

Han mener mange arbeidstakere vil ha større nytte av en slik avtale enn de selv normalt tror, og mulighetene for å komme seg i ny jobb øker betydelig.

- Det er viktig å finne en konsulent som faktisk hjelper deg videre i en ny jobb. En del slike konsulenter forplikter seg sterkt på å lykkes med å skaffe arbeidstaker ny jobb og gir ikke slipp før nettopp det er oppnådd.

- De fleste arbeidstakere vet ikke hvordan de psykisk takler å være uten jobb når det først blir en realitet.

Fagforeninger
Over halvparten av norske arbeidstakere er organisert i en fagforening, og fagforeningene er en viktig alliert i en nedbemanningsprosess.

Hvis du er organisert, har tariffavtale på jobben og virksomheten rasler med sablene, bør du snarest mulig ta kontakt med tillitsvalgt.

- Bedrifter med tariffavtaler har et bedre sett med regler enn arbeidsmiljøloven når det gjelder drøftelser og innflytelse mellom arbeidsgiver og arbeidstakere, sier Sissel Weholdt ved Handel og Kontor.

Hvis man er medlem, men uten tariffavtale, så bør man ta direkte kontakt med fagforeningen. De kan bistå med hjelp.

Oppsigelsen
Har oppsigelsen blitt gitt, har du rett på å kreve forhandlinger hvis du mener oppsigelsen er usaklig.

I paragraf 15-7 i arbeidsmiljøloven står det at arbeidstaker ikke kan sies opp uten at det er saklig begrunnet i virksomhetens, arbeidsgiverens eller arbeidstakerens forhold.

Innenfor denne paragrafen ligger arbeidsgivers dilemma. Hvordan skal bedriften vurdere hvilke som må gå, og hvem som får bli? Dette valget må være tatt på et saklig grunnlag.

- Det aller mest sentrale for en arbeidstaker er å spørre seg om arbeidsgiver har valgt ut riktig arbeidstaker. Er det saklig at du får oppsigelse, i motsetning til kollegaen, spør advokatfullmektig Marte Solberg.

Du bør også vite at en bedrift ikke kan si deg opp på grunnlag av nedbemanning dersom bedriften har annet passende arbeid å tilby. Da skal bedriften undersøke din interesse for annet arbeid før beslutning om oppsigelse tas.

- Vi har blant annet hørt at folk blir sagt opp muntlig, noe som ikke er lov. Oppsigelse skal være skriftlig og formuleres på en bestemt måte, med rettighetene til den oppsagte, sier Sissel Weholdt ved Handel og Kontor.

Mer fra Nettavisen Jobb:

- Farlig å stå fram som sadomasochist

Sjekk om du er utbrent

- Jeg har oppskriften på suksess

Forhandlingsmøte
Får arbeidstaker oppsigelse, har man 14 dager på å kreve et forhandlingsmøte, hvis man føler at oppsigelsen er usaklig.

Det er her arbeidsgiver skal kunne dokumentere at oppsigelsen er gitt på riktig grunnlag. Her skal den oppsagte få innsyn i arbeidsgivers argumentasjon og dokumentasjon samt andre bevis.

Advokat Henning Heitmann tipser om ikke å stresse med forhandlingene, særlig hvis man har problemer med å skaffe seg ny jobb.

- Så lenge du er i jobb under forhandlingene har du krav på lønn. Du har også krav på lønn i åtte uker etter at forhandlingene er ferdig, dersom du sikrer din rett til å stå i stillingen. For arbeidstaker er det derfor ofte lurt å holde forhandlingene i gang, råder Heitmann. Dersom forhandlingene avsluttes gjelder en søksmålsfrist på 8 uker for å beholde jobben videre.

- Man må slutte å tro at sykemelding gjør at du slipper oppsigelser.

- Unngå aggressivitet
Heitmann mener for mange begynner å rope og skrike for tidlig i en nedbemanningsprosess. Ofte bestrides en oppsigelse før man har fått den, noe som kan være med på å ødelegge forholdet til arbeidsgiver. Og samme hvor urettferdig en oppsigelse kan føles, det er likevel arbeidsgiver du skal få referanse fra i ettertid. Saklighet i argumentasjon og forhandlingsmetode er derfor også viktig for arbeidstaker.

Vurderer du å gå til rettslige skritt, er det viktig å ikke velge en «bulldog av en advokat» som skaper uhygge og mas, påpeker Heitmann. Dette kan være med på å ødelegge referansemulighetene og avtalemulighetene mer enn nødvendig.

- Man bør unngå aggressivitet. Ofte tenker mange på å anskaffe advokatbistand som en slags hevn ovenfor arbeidsgiver, men du bør ikke tenke at du skal «ta» arbeidsgiver, sier han.

Les kapittel 15 i arbeidsmiljøloven:Opphør av arbeidsforhold

Sykemelding hjelper ikke
En vanlig feil mange gjør er å tro at sykemeldinger kan hindre en oppsigelse ved nedbemanning. Det kan det ikke. Du får likevel innkalling til drøftelsesmøte, og det er opp til deg om du stiller opp eller ei.

- Man må slutte å tro at sykemelding gjør at du slipper oppsigelser. Du kan bli sagt opp, så lenge arbeidsgiver kan bevise og dokumentere at grunnen til oppsigelsen ikke er sykdomsforholdet, sier Solberg.

Om man kan legge vekt på sykdomshistorikk ved utvelgelsen er ifølge Solberg et gråsonespørsmål.

- Hvis kriteriene arbeidsgiver legger vekt på skal sikre at man beholder de mest effektive medarbeiderne, kan det diskuteres om det kan tas med. Men dette er ikke risikofritt for arbeidsgiver å legge vekt på, sier hun.

Reklame

Enormt salg på alt du trenger til løping

Kommentarer til denne saken