(SIDE2:) Det amerikanske karrierenettstedet CareerCast.com har kommet frem til hvilke ti yrker som regnes som de mest og minst stressede for 2013. I rapporten har de vurdert stressnivået i ulike jobber og tilsammen har de brukt elleve stressfremkallende punkter som for eksempel tidsfrister, offentlig synlighet, fare for sitt eget liv og ha ansvar for andres liv.

Fornøyde kunder
Øverst på listen over de minst stressende yrkene finner vi universitetsprofessor. De ansvarlige for undersøkelsen mener at dette skyldes lærevillige studenter som møter opp fordi de studerer noe de selv er interessert i og som derfor bidrar til god stemning og et trygt miljø under forelesningene. I tillegg har de amerikanske universitetene færre studenter per professor i forhold til resten av verden, noe som teller høyt på den lave stressfaktoren.

Felles for de andre yrkene med lite stress er at man arbeider med kunder eller pasienter som gir positive tilbakemeldinger og viser takknemlighet.

Stressfaktorer
På listen over de mest stressende yrker er det militærbransjen som ligger øverst med yrkesaktivt militærpersonell og militær general. Her er det mye fokus på sikkerhet, mye tung fysisk aktivitet, helse og folks liv, noe som er med på å øke stressfaktoren.

Andre fellestrekk ved disse ti yrkesgruppene som kan oppleve mye stress i jobbhverdagen er lange arbeidsdager, kvelds- og nattevakter, tidspress og ha ansvar for andres liv.

De ti minst stressende yrkene i 2013:

1) Universitetsprofessor

2) Skredder/syerske

3) Medisinsk tekniker for pasientdata

4) Gullsmed

5) Medisinsk lab-tekniker

6) Audiolog/audiograf

7) Kostholdsveileder

8) Hårstylist/frisør

9) Bibliotekar

10) Borer/Driller

De mest stressende yrkene i 2013:

1) Yrkesaktivt militærpersonell

2) Militær general

3) Brannmann

4) Pilot

5) PR-direktør

6) Næringslivsleder

7) Fotojournalist

8) Avisjournalist

9) Taxisjåfør

10) Politibetjent

Les også: